Vuoden ensihoitaja 2019 Miika Hokkanen kirjoittaa uudenvuodenpuheessaan uhka- ja väkivaltatilanteista ja siitä mihin suuntaan varautumisessa ollaan menossa. Hän pohtii myös alati muuttuvia ohjeita.

Päättyvän vuoden aikana sattunut monta ikävää väkivallantekoa. Ne ovat saaneet kaikki viranomaiset heräämään ja ajattelemaan omaa hiekkalaatikkoa pidemmälle – esiin on noussut viranomaisten yhteistyö. Tapahtuneet ovat aiheuttaneet lisää haasteita ja jollain tapaa ehkä paineitakin alkaa harjoittaa yhteistoimintaa.

Monilla alueilla ovat aktiivisesti reagoitu muuttuvaan ensihoitokenttään, on päivitetty ensihoitajien uhka- ja väkivaltatilanteiden ohjeistusta ja varusteita. Välillä joutuu miettimään, että mihin suuntaan suomalainen ensihoito on menossa – valmistammeko ensihoidon kohtaamaan väkivaltaa, vai pitäisikö keskittyä ennakoimaan väkivalta- ja uhkatilanteet.

Uhkatilanteet eivät todellakaan ole aina noin musta-valkoista koettavaa, mutta asiaa olisi hyvä miettiä ja laatia asiaa varten valtakunnan tasolla yhteneväiset ohjeet. Siten yksiköiden olisi helpompi toimia näissä tilanteissa jopa yli sairaanhoitoalueiden. Myös lähdönjohtajien olisi helpompaa mieltää työturvallisuusaspekti naapurialueelta saapuvien yksiköiden suhteen.

Muutoin ensihoidossa ollaan rauhoituttu miettimään ja maistelemaan, mitä meillä on. Viime vuosina ensihoidossa on ollut valtava vauhti ja kentälle on tuotu pilottihankkeita, uusia välineitä ja ohjeita todella paljon. Olen keskustellutt joidenkin ensihoitajien kanssa, jotka kokevat väsymystä sellaiseen alati muuttuviin ohjeisiin ja uuden opetteluun, jolla ei pysyvyyttä.

Toisaalta elämme muuttuvassa maailmassa, missä pitää osata muuttua ja sopeutua, mutta missä menee raja?

Olen myös törmännyt kysymykseen: Missä muussa ammatissa testataan tenteillä työtekijöitä vuosittain kuten ensihoidossa? Suomalainen ensihoito on äärimmäisen korkeatasoista, sen huomaa todella nopeasti kun vierailee vaikkapa eteläisen Euroopan alueilla. Suomalaisessa ensihoidossa on todella hienoja prosesseja, kuten HaiPro ja LfE, jotka antavat korjaavaa ja kannustavaa palautetta koko työyhteisölle. Näillä on mielestäni ollut erittäin positiivinen vaikutus koko ensihoitoon ja omalta osaltaan myös työssä viihtyvyyteen ja työssäjaksamiseen, jotka ovat laadukkaan toiminnan kulmakiviä ja joihin toivoisin tulevaisuudessa kiinnitettävän enemmän huomiota.

Onnea vuoden 2020 haasteisiin!

Miika Hokkanen
Vuoden ensihoitaja 2019