Mediakortti 2023

Systole yhdistyi Pelastustieto-lehteen 1.1.2023 alkaen. Systolen toimitus siirtyy Pelastustieto-lehteen tekemään ensihoidon sisältöä. Ensihoidosta tulee Pelastustiedossa tasavertainen osa pelastusasioiden kanssa. Yhteisistä asioista kertova lehti jatkaa nimellä Pelastustieto, jolla on laajempi levikki.

Uusiutuneen Pelastustiedon kohderyhmää pelastusasioiden lisäksi myös ensihoidon tutut akuutti- ja ensihoidon henkilöstö ja alaan liittyvät sidosryhmät koko Suomessa. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi: ensihoitajat, akuuttilääkärit, pelastushenkilöstö, hätäkeskushenkilöstö, ensivastehenkilöstö sekä muu akuuttihoidon henkilökunta terveydenhuollossa, sotilaslääketieteessä ja alan päätöksenteossa.

Lukijamme työskentelevät sairaanhoitopiirien ensihoitokeskuksissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, pelastuslaitoksissa, hätäkeskuksissa, Puolustusvoimissa, Rajavartiolaitoksessa, työterveyshuollossa sekä vapaaehtoisjärjestöissä kuten SPR:ssä, sopimuspalokunnissa ja Vapepassa. Lukijoitamme ovat myös akuutti- ja ensihoitoalan opiskelijat lääketieteen ja hoitoalan tutkinnoissa sekä opiskelijat eri viranomais- ja sidosryhmiin liittyvissä tutkinnoissa.

Ilmoitusmyyntiä hoitaa Minna Kamotskin, ilmoitukset(a)pelastustieto.fi, +358 44 728 0401