Ensihoidon henkilöstön työaikakysely saavutti supersuosion. Vastauksia on tullut kattavasti erilaisista työympäristöistä. Vapaista kommenteista käy ilmi, että ensihoitajat haluaisivat tulla paremmin kuulluiksi työaikaan liittyvässä suunnittelussa ja päätöksissä. Kysely on auki 18.4.2021 asti.

Ensihoidossa tehtävä työaika on puhuttanut vuosien varrella milloin mistäkin syystä. Aiemmin kuuma peruna oli ensihoidossa käytössä ollut varallaolojärjestelmä, nykyisin keskustelua käydään, mikä on oikea työvuoron pituus, 12 vai 24 tuntia. Aihe kuumentaa edelleen tunteita ensihoitajien kahvipöytäkeskusteluissa, niinpä asiaa haluttiin lähteä selvittämään tarkemmin.

Lauantaina 20.3. Systolen Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä julkaistiin kysely ensihoidon työaikaan liittyen. Kyselyllä on tarkoitus selvittää, mitä ensihoitajat itse ovat mieltä ensihoidon työaikaan liittyvistä asioista. Kysely sai valtaisan suosion heti kyselylinkin julkaisemisen jälkeen. Ensimmäisen puolentoista tunnin aikana yli kolmesataa ensihoidossa työskentelevää oli jättänyt vastauksensa kyselyyn. Tätä juttua kirjoitettaessa sunnuntai-iltana puolitoista vuorokautta kyselyn julkistamisen jälkeen, on kysely kerännyt vastauksia jo yli 750 kappaletta. Aihe vaikuttaisi siis olevan edelleen hyvin ajankohtainen.

Tämänhetkisten tulosten perusteella vastauksia on tullut kattavasti sekä kaupunki- että maaseutukunnissa tai haja-asutusalueella työskenteleviltä, joita vastaajien joukossa jotakuinkin saman verran. Suurin osa vastaajista työskentelee vaihtelevasti molemmilla alueilla. Kolmella neljästä vastaajasta on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Pääsääntöisesti vastaajat tekevät joko 24 tunnin työvuoroja tai kaksivuorotyötä erilaisilla variaatioilla, mutta muitakin työaikamalleja on käytössä. Varallaolo on vähitellen poistumassa ensihoidosta, mutta sitäkin osa vastaajista edelleen tekee.

Lisäksi kyselyssä tiedustellaan, kuinka raskaaksi vastaaja oman työaikamallinsa kokee ja ovatko he tyytyväisiä tekemäänsä työaikaan. Avoimissa vastauksissa on esitetty toiveita siitä, että ensihoito-organisaatioiden tulisi kuunnella enemmän työntekijöitään työaikamalleista päätettäessä ja muissa työaikaan liittyvissä järjestelyissä. Vastaajat ovat esimerkiksi toivoneet voivansa itse vaikuttaa työvuorosuunnitteluun.

Kysely on tuottanut tähän mennessä paljon hyvää aineistoa. Keskusteluun on jopa nostettu Systolen oma teemanumero aiheesta, jossa ensihoidon työaikaa käsiteltäisiin laajemmin useammasta eri näkökulmasta, esimerkiksi ammattiliitoista, AVI:sta ja työnantajan edustajalta. Tuloksiin perehdytään tarkemmin ja ne analysoidaan, kun kysely päättyy. Tulokset julkaistaan syksyllä ilmestyvässä Systolessa, numero on vielä avoin. Kiitokset kaikille jo tässä vaiheessa kyselyyn vastanneille.  Pysykää kuulolla ja käykää vastaamassa kyselyyn, mikäli ette ole vielä ehtineet siihen vastata. Vastaaminen kestää noin viisi minuuttia.

Ehdit vielä vastata kyselyyn, sillä se on auki 18.4. saakka.

Kyselyyn pääset tästä!

 

Lisätietoa kyselystä:
Dimitri Lisitsyn
lisitsyndimitri@gmail.com

 

TEKSTI ANU VENESOJA
Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, Ensihoitaja YAMK

KUVA DIMITRI LISITSYN