Lappeenrantalainen Jan-Erik Palviainen on valittu Vuoden ensihoitajaksi 2017. Hän on ollut kehittämässä eteläkarjalaista ensihoitoa kymmenen vuoden ajan. Muodonmuutos on huomattava. Palviaisen johtama Eksote Akuutti kuuluu alallaan maan seuratuimpien ja innovatiivisimpien organisaatioiden joukkoon.

Jan-Erik Palviainen aloitti ensihoidon johtotehtävät Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vastaavana sairaankuljettajana kymmenen vuotta sitten. Siihen mennessä alueella oli suotu ajatuksia ensihoitoa kohtaan kovin vähän. Niin pelastuslaitokselta kuin sairaalastakaan oli vaikea löytää ensihoidon juttukaveria.

Kun uusittu terveydenhuoltolaki teki tuloaan, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote) lähestyttiin pelastuslaitosta ja Palviaista; mitä ensihoidon kanssa aiotaan tehdä? Myöhemmin asiasta kiinnostuivat kuntajohtajatkin. Pelastuslaitos ja Eksote velvoitettiin suunnittelemaan ensihoidon järjestäminen Etelä-Karjalassa. Palviainen oli mukana kirjaamassa uhkia ja mahdollisuuksia.

Ensihoito siirrettiin kokonaan Eksoten järjestettäväksi ja Palviainen siirtyi Eksotelle ensihoidon johtotehtäviin. Hän alkoi julistaa ensihoidon ilosanomaa sairaalan sisällä. Hitaasti mutta varmasti Palviainen sai kerrottua mitä nykypäivän ensihoito on ja mihin se pystyy.
Pian alkoi löytyä juttukavereitakin ja Palviainen tiesi, että nyt ensihoito oli päässyt kasvualustalle, jossa sillä oli oikeat mahdollisuudet kehittyä.

Kotisairaanhoidon kanssa yhteen

Palviainen ehdotti johtoryhmässään tehostetun kotisairaanhoidon (tehosa) ja ensihoidon yhdistämistä. Johtoryhmä vietti ehdotukselle hiljaisen hetken mutta sitten lausuttiin: mikä ettei? ja ideat alkoivat lentää.
Tähän mennessä Palviainen oli tottunut selittämään ensihoidon ulkopuolelle sen mahdollisuuksista, nyt hän oli selityksen velkaa omaan pesään. Henkilöstö kutsuttiin kehityspäiviin ja he pääsivätkin itse kysymään ja puhumaan möröt pois minkä jälkeen asiat suunniteltiin yhdessä.

Idean yhdistymisestä keksi Palviainen mutta kun kaikki työstivät sitä, siitä tuli parempi kuin mitä Palviainen osasi odottaa.
Ratkaisu on parantanut kiireettömien potilaiden hoitoa ja selkeyttänyt ensihoitajien työnkuvaa.

”Lottovoittoyksikkö”

Lappeenrannan Yhden hengen yksikkö -kokeilu käynnistettiin pari kuukautta yhdistymisen jälkeen. Henkilöstö oli taas istunut kehityspäivän ja suunnitellut yksikköä itselleen sopivaksi. Yhden hengen yksiköstä tuli Eksoten lottovoitto. Muutamassa kuukaudessa nähtiin hyödyt ja kun laskelmat valmistuivat, ne osoittivat yksikön säästävän 33% verrattuna siihen, että sitä ei olisi. Vuodessa se tarkoitti 280 000 euron säästöä.
Kokeilu vakiintui ja Eksote käynnisti samanlaisen yksikön myös Imatralla.

Kotisairaanhoidon ja kiireettömien ensihoitotehtävien nostaminen näkyväksi osaksi toimintaa herätti tietenkin aluksi pelkoa ja vastustustakin. Vaikka toiminta on nyt hyvin yhteen nivoutunutta, niin se on selkeyttänyt tehtävänkuvaa myös ensihoidossa.

Palviainen on itsekin ensihoitaja, itse asiassa Vuoden ensihoitajan 2013 Simo Saikon oppilas, eikä hän ole unohtanut juuriaan.
”Aina tulee muistaa raakaa ensihoitotyötä tekevät. He ovat kouluttautuneet siihen tehtävään ja he haluavat sitä tehdä. Tätä osaamista ja innostusta ei sovi sivuuttaa. Heille, jotka haluavat tehdä ensihoitoa, niin heille pitää antaa mahdollisuus tehdä työ hyvin ja tarjota siihen resurssit.”

 

Päivystys liittyi kimppaan

Huhtikuun alussa (1.4.2017) ensihoidon ja tehosan kimppaan lyöttäytyi päivystys. Tulosyksikön nimeksi tuli Eksote Akuutti ja sen palvelupäälliköksi Jan-Erik Palviainen. Henkilöstöä on nyt 208.
” Mitään ei tapahtunut heti huhtikuun alussa. Olemme nyt samaa tulosyksikköä mutta katsomme rauhassa eteenpäin. Hyvää yhteistyötä on jo olemassa päivystyksessä tehtyjen yhteisharjoitusten muodossa”, Palviainen sanoo.

Muutoksia tarvitaan jatkossakin, niistä selvitään motivoituneen henkilöstön kanssa.
”Arvostan henkilöstöä yli kaiken. He ovat olleet kovilla ja kehittäneet asioita ja halunneet olla työssä mukana. Se on vaatinut henkilöstöltä venymistä ja he ovat suoriutuneet siitä pääsääntöisesti hyvin. Eihän näitä mitään olisi saatu toteutettua elleivät he olisi olleet siinä mukana. Se on se ykkösporukka”, Palviainen sanoo.

TEKSTI MARKO PARTANEN
KUVA DIMITRI LISITSYN