Hyvinvointialueita valmistellaan parhaillaan. Keski-Pohjanmaalla, Soitessa maakunnan kattavaa sotetyötä tehdään saman katon alla jo vuosien kokemuksella. ”Ensihoidon on perusteltava olemassaolonsa, kukaan muu ei tee sitä ensihoidon puolesta”, ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas sanoo.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite keräsi sotepalvellut saman katon alle viisi vuotta sitten. Ensihoidolla maakunnallisesta mallista onkin jo kahdeksan vuoden kokemus. Soiten ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas arvioi, että hyvinvointialueelle siirryttäessä sotetoiminnot pyörivät arkisella rutiinilla. Muutosta malliin tuovat lähinnä pelastustoimen mukaan tulo sekä kahden kunnan erkaneminen nykyisestä Keski-Pohjanmaan alueesta.

 

Pienin hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaa tulee olemaan maan pienin hyvinvointialue. Siellä on 68 000 asukasta, ja sen ensihoitoa tehdään noin 100 hengen voimin. Niillä miehitetään yhdeksän ambulanssia, kenttäjohtoyksikkö ja hallinto. ”Näyttää siltä, että ensihoidossa jatketaan vuoden vaihteessa sujuvasti samalla tavalla kuin ennenkin. Näillä näkymin on mahdollista, että yksi yksikkö siirtyy toiselle hyvinvointialueelle. Hallinnollisessa päätöksenteossa päättävä elin toki vaihtuu”, ensihoitopäällikkö Palokangas sanoo.

Soiten ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas kertoo, että Soitessa on monien vuosien kokemus maakunnallisesta terveystoimen järjestämisestä.

Soitessa ensihoidon maakuntamallista on kahdeksan vuoden kokemus, kertoo Soiten ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas.

Raha mietityttää

Palokangasta mietityttää, kuinka paljon pieni Keski-Pohjanmaan alue saa rahaa käyttöönsä. Valtiolta alueelle tulevaan pottiin ei voi vaikuttaa. Jos potti jää liian pieneksi, se vaikuttaa kaikkiin toimintoihin hyvinvointialueella.

Se, miten raha jaetaan alueen sisällä, ei huoleta Palokangasta yhtä paljon. ”Se on meidän (ensihoidon hallinnon) työtä ja meidän on osattava vaan perustella rahantarve.” Palokankaan mukaan yhteistyö ja siinä rahoista sopiminen on paljon kiinni alueen toimintakulttuurista. ”Olemme tehneet vuosien varrella paljon töitä perustellaksemme oman olemassaolomme, vain siten voimme vaikuttaa saamaamme rahoitukseen.” Palokangas sanookin katsovansa tulevaisuutta positiivisella fiiliksellä.

 

Kotiin vietäviä palveluja

Toiminnallisena uudistuksena Soitessa pohditaan kotiin vietäviä palveluja. ”Monilla alueillamme ambulanssi on ainoa virka-ajan jälkeenkin palveleva terveydenhuollon yksikkö. Pohdimme parhaillaan, voiko se tehdä muutakin kuin kiireellistä ensihoitoa.” Palokankaan mukaan Soiten ensihoitokeskuksessa onkin käynnissä päivystävän sairaanhoitajan pilotti. Sen tavoitteena on vähentää kotona olevien kiireettömien ensihoitopotilaiden päivystyskäyntejä ja kehittää laajempaa hoidon tarpeen arviota sekä potilasohjausta. Ne liittyvät osana kehitteillä oleviin kotiin vietäviin palveluihin. Samalla Soite on tiivistänyt yhteistyötään pelastustoimen kanssa, josta tulee jatkossa yhä tärkeämpi kumppani.

 

Keski-Pohjanmaan Soite on tiivistänyt yhteistyötään myös pelastustoimen kanssa, koska pelastustoimi tulee osaksi hyvinvointialuetta terveys- ja sosiaalitoimen kanssa.

Soite on tiivistänyt yhteistyötä myös pelastustoimen kanssa.

 

Tarvitaan tarkempaa ohjausta

Hyvinvointialueet ovat erilaisia ja niillä on voitava tehdä erilaisia ratkaisuja. Mikä toimii Soitessa, ei välttämättä toimi esimerkiksi Siun Sotessa. ”Asioista voidaan silti keskustella ja toiselta voidaan oppia, vaikkei suoraan kopioidakaan. Keskeistä on luoda alueelle mahdollisimman sopiva ja toimiva malli.”

Alueellisista eroista huolimatta Palokangas toivoo lainsäätäjiltä ja STM:ltä selkeämpää ohjausta. Hänen mukaansa lait ja ohjaus tuppaavat jäämään vähän roikkumaan, jolloin alueilla sovelletaan niitä kovin erilaisesti.

Soite suunnittelee kiireettömiä kotiin vietäviä sote-palveluja kiireellisen ensihoidon rinnalle.

Kiireellisen palvelun lisäksi Soitessa pohditaan ja pilotoidaan kiireettömiä kotiin vietäviä palveluja.

Perustellaan olemassaolo

Ensihoito on saavuttanut Soiten alueella hyvän kumppanuuden muiden toimijoiden kanssa. Se ei ole tullut ilmaiseksi, vaikka ensihoito onkin sadalla työntekijällään soten isoin yksikkö. ”Meidät mielletään viranomaistoimijaksi, eikä sellaista ole ennen sotessa ollut. Ensihoitopalvelu koetaan tärkeäksi osaksi sote-palveluja. Ensihoitoa arvostetaan ja meitä kuunnellaan.”

Palokangas vyöryttää vastuuta ensihoidon viranhaltijoille ja toimijoille. ”On pidettävä puoliaan ja välillä vähän tungettavakin keskusteluihin. Vähitellen se kulttuuri muuttuu ja saadaan ääni paremmin kuuluviin. Kulttuuri on luotava itse, jos sellaista ei vielä ole. Sitä työtä ei kukaan tee ensihoidon puolesta.”

Palokankaan mukaan kulttuuria voidaan muuttaa tekemällä yhteistyötä, edistämällä prosesseja ja olemalla paikalla, kun asioita suunnitellaan ja niistä päätetään.

 

Teksti Marko Partanen
Kuvat Soite