Vuoden ensihoitaja 2022 Heikki Lampinen on kiireettömien ensihoitotehtävien ja työhyvinvoinnin kehittäjä. Hän työskentelee ensihoidon kenttäjohtajana Satakunnan sairaanhoitopiirissä.

Porilainen Heikki Lampinen, 44, on työskennellyt hankkeissa, joissa Satakunnan sairaanhoitopiirin kiireettömiä ensihoitotehtäviä on organisoitu uudelleen.

Lampinen on ollut kehittämässä ensihoitajalla ja geriatriaan perehtyneellä sairaanhoitajalla miehitettyä Combilanssi-yksikköä sekä ensihoidon tilannekeskuksessa tapahtuvaa kiireettömien ensihoitotehtävien käsittelyä.

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat Lampiselle myös tärkeitä asioita. Hän on ollut kehittämässä kuormittavien tilanteiden purkujärjestelmää satakuntalaisille ensihoitajille.

Kaikessa työssään Lampinen nostaa esiin hyvä yhteistyön ja asiantuntijuuden jakamisen. ”Jos teen yhteistyötä, se ei ole minulta pois, vaan minulle lisää”, hän sanoo. Lampinen onkin uransa aikana ehtinyt tehdä monenlaista viranomaisyhteistyötä.

Lampinen on 12. Vuoden ensihoitajaksi valittu henkilö, huomionosoitus on myönnetty vuodesta 2011 alkaen. Valintaraatiin kuuluvat: Ensihoidon opettajat, Ensihoitolääkärit (Suomen Anestesiologiyhdistyksen ensihoidon alajaos), Suomen Ensihoitoalan liitto, Tehy ja Systole – ensihoidon erikoislehti.

 

Vuoden ensihoitaja 2022 Heikki Lampinen peräänkuuluttaa yhteistyötä ja asiantuntijuuden jakamista.

Kuvat Henri Peltonen