Tampereen ammattikorkeakoulu käynnistää tammikuussa 2023 uuden sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen keskittyvän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Sosiaali- ja terveysala on suuren muutoksen edessä. Sote-uudistus on tuonut epävarmuutta alan yrityksille, mutta kasvava palvelutarve avaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia alan yritystoimintaan, arvioidaan Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK). Oppilaitos aikoo vastata tilanteeseen aloittamalla sote-alan yrittäjyyteen keskittyvän yamk-tutkinnon.

”Liiketoiminnan alueella on muutama yrittäjyyden YAMK-tutkinto Suomessa ja niihin mahdollisesti voi sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnolla hakea, mutta sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen keskittyvä YAMK-tutkintotarjonta on Suomessa vähäistä tällä hetkellä”, koulutuksen vastuuopettaja, lehtori Minna Törnävä sanoo.

 

Markkinoita aukeamassa

Iso osa sosiaali- ja terveysalan yrittäjistä on eläköitymässä lähivuosina, joten markkinoita on aukeamassa lisää, arvioivat Törnävä ja koulutuksen muut suunnittelijat. ”Sote-kentällä yksin yrittäminen on yleistä. Uudella tutkinnolla voidaan vahvistaa jo yrittäjinä toimivia sekä antaa laajat valmiudet uusiksi yrittäjiksi aikoville”, Törnävä sanoo.

Sote-alan yrittäjyyteen liittyy monia erityisvaatimuksia, sillä ala on varsin säädeltyä. Tutkinto-ohjelma painottuu näyttöön perustuvaan yrittäjyyden johtamis- ja kehittämisosaamiseen. Opiskelija saa teoreettisesti laajat tiedot alalta, valmiudet hankkia tutkittua tietoa toimintansa perustaksi sekä valmiuksia aloittaa oman yrityksen tai kehittää olemassa olevaa yritystään.

TAMK:n Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan voi hakea ammattikorkeakoulujen syksyn yhteishaussa.

Kuva: Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden koulutusta ovat olleet suunnittelemassa yliopettajat Hannele Laaksonen (vas.) ja Marjo Räsänen sekä lehtori Minna Törnävä.

Lähde: Tampereen ammattikorkeakoulun tiedote