Emergo Train System on simulointityökalu, jossa todellisen organisaation oikeita resursseja kuvataan magneettinappuloin. Puitteet voidaan piirtää valkotaululle ja harjoite sovelletaan todellisiin riskeihin.

Suuronnettomuusharjoite ei aina vaadi vuosien suunnittelua ja massiivista liikekannallepanoa. Todellisia riskejä voidaan simuloida kevyemminkin. Ruotsissa tätä varten kehitetty Emergo Train System (ETS) –simulointityökalu on levinnyt laajasti jo maailmallekin, kertoo ETS:n suomalainen koordinaattori John McCarthy.

Harjoitteessa luodaan todellisiin riskeihin perustuva skenaario. Paikat, toimijat, aikaviiveet ja resurssit on kuvattu todenperäisesti. Paikka piirtyy usein valkotaululle, johon ryhdytään asettelemaan todellisia resursseja kuvaavia magneettisymboleja. Harjoitus etenee paikallisia ohjeistuksia ja käytäntöjä noudattaen.

”Joskus simulaatiot tehdään pöydällä mutta harjoitteet tuppaavat kärsimään siitä. Tapahtumapaikkojen luominen on hankalampaa. Pelinappulat eivät pysy kovin hyvin paikoillaan ja tielanteen seuraaminen on hankalampaa, koska dokumentaatio tehdään valkotaulun sijasta ruutupaperille”, McCarthy sanoo.

 

Suomalainen valmistuu pian

ETS:ää käytetään suuronnettomuus- ja johtamistilanteiden harjoittelussa. Simulaatioharjoitteen tapaan tässäkin tärkeään rooliin nousee kommunikaatio, sillä kaikki osallistujat ovat samassa tilassa. Maailmalla sitä käytetään terveydenhuollossa, pelastuksessa, poliisissa, armeijassa sekä muissa kriisiä tukevissa järjestöissä.

Suomessa järjestetyt ohjaajakurssit ja niiden harjoitteet ovat suomenkielisiä. Pelinappulat ovat toistaiseksi vielä englanniksi mutta nekin saataneen vielä tänä syksynä suomennettuina versioina.

McCarthy on saanut myönteistä palautetta henkilöiltä, jotka ovat kouluttautuneet ohjaajiksi. He kertovat, että ETS:n avulla voi kehittää henkilöstölle jatkuvaa koulutusta katastrofien hallinnassa ilman että suunniteluun tarvitsee käyttää kovasti aikaa.

 

Ohjaajakoulutuksessa

HUS Akuutissa oleva Suomen ETS -tiedekeskus perehdyttää kouluttajia kolmen päivän mittaisella kurssilla. Kurssin käyneet henkilöt saavat työkalut simulaatioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin omissa työyksiköissään.

Maaliskuussa 2019 järjestettyyn koulutukseen osallistui 13 terveys- ja turvallisuusalan työntekijää. Peijaksen päivystyksen osastonylilääkäri Jani Mononen osallistui kurssille yhdessä päivystyksen hoitajien kanssa. Mononen kehuu ETS:ää erittäin hyödylliseksi sekä monipuoliseksi harjoittelutyökaluksi. ”Vaikka koulutus on suuronnettomuuslähtöinen, soveltuu se hienosti ihan päivittäiseenkin käyttöön päivystyksessä.”  Peijaksen sairaalan suunnitelmissa on järjestää harjoituksia ensin päivystyksen vuorovastaaville, jotta ruuhkatilanteiden hallintaa voidaan kehittää. Sen jälkeen ajatuksena on perehdyttää lisää ETS-taitoisia kouluttajia ja laajentaa harjoitteluja sairaalan sisällä.

 

Pienellä vaivalla

Ensihoitaja Harri Vehkaoja osallistui koulutukseen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksesta. Vehkaojan mukaan koulutus havainnollisti, miten helposti ja pienelläkin vaivalla voi järjestää ETS:n mukaisia harjoituksia. Erityisenä hyötynä hän koki koulutuksen joustavuuden, jossa harjoituksia voidaan tehdä oman työyksikön tarpeet, resurssit sekä syrjäseudunkin aikaviiveet huomioiden. Oulu-Koillismaalla suunnitellaan ETS:n mukaisia alueellisia yhteistoimintaharjoitteita eri viranomaisten kanssa.

“Me osaamme jo hoitaa potilaita, mutta kommunikaatiota ja päätöksentekoa katastrofitilanteissa voi aina harjoitella lisää”, McCarthy sanoo. ETS-oppeja voi hyödyntää suuronnettomuuksien lisäksi myös päivittäisissä ruuhkatilanteissa tai tilanteessa, jossa syntyy äkillinen henkilökuntavaje.

 

Teksti Inari Linkola
Kuvat Jan-Emil Ekman