Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoito ottaa käyttöönsä tilanne- ja sektorijohtajien huomiohuput lokakuussa 2021.

Sektorijohtajien huomiohupun tarkoituksena on tehostaa tilanne- ja sektorijohtajien erottumista muiden toimijoiden joukosta. Nykyisin käytössä oleva selkäkyltti on yksistään koettu riittämättömäksi. Uuden toimintamallin mukaan tilanne-/sektorijohtajaksi määrätty ensihoitaja laittaa huomiohupun kypäränsä päälle sekä merkitsee huomioliivinsä selkäkyltillä vanhan toimintamallin mukaisesti.

Sekaantumisen välttämiseksi huomiohuppuja on vain yhtä väriä. Suuronnettomuustilanteessa kohteessa on siten havaittavissa enimmillään kolme huomiohupulla varustettua henkilöä, jolloin sektorijohtaja erottuu helpommin muusta henkilökunnasta.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitaja työskentelee ensihoidon tilannejohtajana monipotilastilanteessa onnettomuuspaikalla. Ensihoidon tilannejohtajan tehtävälle määrää tarvittaessa ensihoidon kenttäjohtaja. Suuronnettomuustilanteessa ensihoidon kenttäjohtajan määräyksestä voidaan tilanteen hoitamiseksi määrätä sektorijohtajat. Sektorijohtajia ovat luokittelu-, hoito- ja kuljetusjohtaja.

Kanta-Hämeen ensihoitoesimies Mari Kiuru kehitti huomiohupun Tuotekehitystyön ammattitutkinto-opinnoissaan.