Ammattiopisto Samiedussa perustason ensihoitajaopiskelijoiden ensihoidon koulutuksesta vastaava Nikki Kotilainen ja opiskelija Jyri Luostarinen nousevat ambulanssiin Pohjolankadun kampuksella. Oppilaitos on hankkinut käyttöönsä opetusambulanssin.

Ambulanssi on tullut kampukselle jäädäkseen, sillä se on oppilaitoksen investointi perustason ensihoitajaopiskelijoiden simulaatio-oppimisympäristöön. Kotilainen vakuuttaa, että ambulanssi on täysin aito, sillä se on poistettu vasta hiljattain Etelä-Savon pelastuslaitoksen käytöstä.

”Auto on hyvässä kunnossa, ja vastaavia on edelleen kentälläkin. Ambulanssissa on perustason varustelu, joka sisältää muun muassa paarit, defibrillaattorin ja hoitovälinelaukun. Ainoastaan viranomaisviestintään tarkoitetut VIRVE-laitteet on poistettu, mutta meillä on vetämässä sosiaali- ja terveysministeriölle lupahakemus, jotta saisimme VIRVEn ambulanssiin opetuskäyttöön.”

Perustason ensihoitajakoulutus sisältää neljä tutkinnon osaa, joista kaksi jälkimmäistä keskittyy ensi- ja akuuttihoitoon. Kotilainen sanoo, että ambulanssia hyödynnetään opinnoissa kuitenkin jo opintojen alusta saakka.

”Tarkoitus on, että koulutuksen edetessä ambulanssissa työskentelystä tulee rutiinia. Samoin on tärkeää, että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan ambulanssilla hälytysajoa, koska ensihoitajan on hallittava sekin. Tämä harjoittelu tapahtuu suljetulla alueella.”

 

Simulaatiossa päästään lähelle aitoja tilanteita

Kotilainen on ollut Samiedussa sivutoimisena opettajana viime syksystä lähtien, jolloin ammattiopistossa alkoi ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluva perustason ensihoitajakoulutus. Kotilainen sanoo, että Samiedun koulutuksissa suositaan työelämälähtöistä ajattelua. ”Opiskelu tapahtuu käytännönläheisesti ja niin, että oppimistilanteet ovat mahdollisimman realistisia. Se on myös simulaatio-opetuksen tavoite.”

Samiedun visiona sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on luoda perustason ensihoitajaopiskelijoille simulaatiopohjainen koulutusyksikkö, josta ambulanssi on yksi osa. Simulaatio-ohjaajan koulutuksen saanut Kotilainen muistuttaa, että simulaatio-opetuksessa korostuu tavoitteellisuus sekä huolellinen suunnittelu ja toteutus. ”Oppimistilanteen on oltava kuitenkin rento: simulaatiossa saa ja pitääkin epäonnistua. On hienoa nähdä, miten opiskelijoiden suoritukset muuttuvat toistojen myötä koko ajan paremmiksi.”

Yksi Samiedun uuden opintolinjan tyytyväisistä opiskelijoista on toistakymmentä vuotta lähihoitajana työskennellyt Jyri Luostarinen. Hän arvostaa simulaatio-opetusta ja sanoo, että ambulanssin saaminen opetuskäyttöön on oppimisen kannalta tärkeä asia. ”Henkilökohtaisesti olen kovasti odottanut, että pääsen tutustumaan ambulanssin myötä konkreettisesti ensihoidon maailmaan. Simulaatiopäivän jälkeen käyn asioita läpi usein vielä kotona, mikä on pelkästään hyvä asia.”

TEKSTI JA KUVA AMMATTIOPISTO SAMIEDU