Monitoimiyksiköllä on moninainen tehtäväkenttä. Uusi yksikkö on nimensä mukainen;  se tuplaa kompaktissa paketissaan tietojärjestelmien ja virve-radioiden määrän. Yksiköllä on myös kaksi operatiivista johtajaa ja kaksi yksikkötunnusta.

Monitoimiyksikkö on lähtenyt Muuramessa ensimmäisenä yksikkönä sekä ensihoito- että pelastustehtäville jo kahden vuoden ajan. Ennen yksikön  aloittamista henkilöstöä koulutettiin kuukauden ajan.  Monitoimiyksikön ensihoitaja Timo Köykkä kertoo, että kurssilla pidettiin kiivasta tahtia ja sillä oleva väki hitsautui hyvin yhteen. ”Kurssi oli ryhmäytymisen kannalta tärkeä.”

Ensihoitajat ja palomiehet loivat kurssin aikana tulevaan yksikköönsä toimintamalleja ja suunnittelivat, mitä kalustoa siihen pitäisi laittaa. ”Pohdimme, mikä on monitoimiyksikölle järkevää ja tavoitteellista toimintaa”, Köykkä sanoo.

Kaksi kaikkea

Sanotaan, että rakkaalla lapsella on monta nimeä, monitoimiyksiköllä niitä on kaksi: EKS 125 ja RKS 185. Yksikkö operoi kahden tunnuksen alla riippuen siitä menemmekö ensihoidon vai pelastustoimen tehtävälle. ”Joudumme käyttämään kahta tunnusta jopa yhdellä tehtävällä, mikä tarkoittaa tuplamäärää radioita, sillä johtamis- ja tietojärjestelmiäkin on kaksi. Kuulumme siten kahden operatiivisen johtajan alaisuuteen. Toiveenamme olisikin, että yksikkö voitaisiin tunnistaa yhdellä ja samalla tunnuksella jokaisella tehtävällä.”
Köykän mukaan kaksi eri tunnusta on myös omiaan luomaan ensihoidon ja pelastustoimen kahtiajakoa. Ensitoimien hoitamiseen on silti löytynyt oma, vakioitu sapluuna.  ”Mielestäni meidän tulee hoitaa ensivaiheessa aina sitä, mikä on tärkeintä, riippumatta mikä tunnus hälytysilmoitukseen on naputeltu. Toki siten, että työturvallisuus ja ohjeistukset tulevat huomioitua.”

 

Tilanteen mukaan

Liikenneonnettomuuksia on eniten, niille monitoimiyksikkö hälytetään kahtena yksikkönä. Palomies alkaa johtamaan tilannetta, jos monitoimiyksikkö saavuttaa kohteen ensimmäisenä tai P3 on  niin määrännyt. Ensihoitaja käy läpi potilaat. Onnettomuuspaikka suojataan ja aloitetaan mahdollisuuksien mukaan liikenteenohjaus. ”Jos onnettomuudessa on potilas, jolla on vakavia vammoja, keskitämme voimamme häneen.”

Pelastustoimen tehtävillä palomies toimii aina tilannepaikan johtajana. ”Teemme tiedustelun ja tilanteen vaatimat alkutoimet. ”Rakennuspaloissa valmistaudumme savusukellukseen tai teemme mahdollisuuksien mukaan alkusammutuksen.”
Monitoimiyksikön ensihoitajat ovat myös savusukeltajia. Heillä on kelpoisuus vaativiin savusukelluksiin. Ensihoitajien savusukellus on lainsäädännön harmaalla alueella, sillä laki sanoo, että päätoimista pelastustyötä tekevällä pitäisi olla myös pelastajatutkinto. ”Jos ajatellaan, mikä on lain henki, niin toimintamme ei sodi sitä vastaan, sillä tarkoituksenamme on vain auttaa hätätilanteessa.

 

Ovet eivät estele

Jos korkeariskinen potilas on lukitun oven takana, monitoimiyksikkö voi tarvittaessa murtaa oven. Pelastustoimen ovenavausta ei tarvitse odottaa, koska sen edustaja, palomies, on jo paikalla.
Päällekkäisiä tehtäviä tulee Köykän mukaan paljon. Niillä noudatetaan samaa priorisointia kuin missä tahansa muuallakin. Sopimuspalokunta tulee Muuramen yksikön alueella avuksi 5 – 10 minuutissa. ”Siinä sijaintimme on hyvä, sillä on yleistä, että Karstulan monitoimiyksikkö työskentelee yksin 30 minuuttia.”

 

Varauksellista väkeä

Köykkä kertoo, että kun monitoimiyksikkö aloitti, olivat sopimuspalokuntalaiset aluksi hieman varauksellisella kannalla. He pelkäsivät, että heidän keikkansa loppuvat uuden yksikön myötä. ”Kun toiminta on vakiintunut ja he ovat huomanneet, että heitä tarvitaan yhä, on varauksellisuus hieman tasoittunut.”Muutoshaasteita löytyi myös oman organisaation sisältä: jotkut palomiehet ja ensihoitajat suhtautuivat toimintaan epäillen.
Köykkä haluaisi, että monitoimiyksikkö tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin jatkossa omaksi erikoisyksikökseen. ”Jos toiminta vakiintuu, se olisi hyvä tuoda lainsäädäntöönkin, jolloin  yksikköä olisi kehitettävä ja tutkittava.”

 

Mielenkiintoisempaa ja itsenäisempää

”Monitoimiyksikössä työnkuva on mielenkiintoisempi kuin ambulanssissa, sillä siinä on erilaisia haasteita”, Köykkä sanoo.  Myös Köykän työpari, palomies Mikko Lautsalo, on samoilla linjoilla. ”Ensihoito pitää tehtävänkuvan monimuotoisena normaaliin höökityöskentelyyn verrattuna mutta monitoimiyksikössä pelastustoiminta jää vähemmälle.”
Lautsalon mukaan itsenäisessä monitoimiyksikössä on vapaat kädet tehdä päiväohjelma. ”Toki meillä tietty ohjelmarunko on ,mutta sen puitteissa voi suunnitella paljon omiakin harjoitteita.”
Lautsalo haluaisikin, että kuudesti vuodessa voitaisiin järjestää 12 tunnin harjoituspäivä, jolloin tehtäisiin pakolliset harjoitteet. Hän kaipaisi monitoimiyksikköön myös operatiivista esimiestä tai vastuuhenkilöä, jonka kanssa luotaisiin yhtenevät toimintamallit. Siten monitoimiyksiköt voisivat toimia samojen periaatteiden mukaisesti työvuorosta ja työparista riippumatta. Operatiivinen ohjeistus on vielä puutteellista ja käytännön vaihtelu työparista ja myös eri asemien monitoimiyksiköistä riippuen on suurta. Esimerkiksi se mille keikalle lähdetään, miten tilannepaikalla toimitaan ja miten roolit tehtävillä jakautuvat, on vielä täsmentymättä.

 

Monitoimiyksiköt Keski-Suomessa
– Karstula
– Muurame
– Laukaa

 

Kurssit ensihoitajille

 • sammutustyön peruskurssi
 • savusukelluskurssi
 • pelastustyökurssi
 • pintapelastuskurssi

 

Kurssit koko henkilöstölle

 • kohdetuntemuksen opetusta
 • hissipelastamisen kurssi
 • korkeanpaikantyöskentelykurssi
 • toiminta paloilmoittimella
 • venekoulutus
 • vauriopuukurssi
 • Lisäksi palomiehet kävivät tilannepaikan johtamisenkoulutuksen.

 

Volkswagen Amarok

Kalusto:

 • hoitotason ensihoitovarustus
 • akkukäyttöinen pelastusvälinesarja
 • monipuoliset murtautumisvälineet
 • savusukellusvarusteet
 • alkusammutuskalustoa (myös heittosammutin)

–     pintapelastusvälineet

 • sammutusasut
 • työkalupakki + isot käsityökalut
 • akkukäyttöiset työkalut
 • metsurinvarusteet
 • valaisinkalustoa
 • Korkeanpaikan työskentelyvälineet
 • Lämpökamera (käytetään paljon tiedustelussa ja muussakin)
 • Monikaasumittari

 

TEKSTI MARKO PARTANEN
KUVAT KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS