Hyvinvointialueet tulevat. Hyvin pian alueiden asukkaiden on syytä ottaa ensimmäinen konkreettinen askel kohti uutta. 22 hyvinvointialueen pitäisi korvata sairaanhoitopiirit reilun vuoden kuluttua 1.1.2023, mutta sitä ennen 23.1.2022 odottavat ensimmäiset aluevaalit.

Hyvinvointialue sulkee lakisääteisesti sisäänsä julkisen sosiaali- ja terveyden huollon sekä pelastustoimen, joita täydennetään yksityisillä palveluntuottajilla sekä järjestötoiminnalla. Siten myös ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy kuntien omistamilta sairaanhoitopiireiltä itseään hallinnoivan hyvinvointialueen tehtäväksi. Pelastustoimi puolestaan siirtyy kuntien vastuulta hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueet saavat valtion rahaa keskimäärin 3749€/asukas, josta keskimäärin 86€/asukas ohjautuu pelastustoimelle. Paljonko valtion rahaa mikäkin hyvinvointialue lopulta saa, määräytyy tarveperusteisesti. Eniten vaikuttavat asiat ovat asukkaiden sairastavuus ja sosiaalinen tilanne, ikärakenne sekä asukasluku. Mitä enemmän rahalle on tarvetta, sitä enemmän sitä valtiolta tulee. Rahaa ei tietenkään tule määrättömästi, vaan suunnitteluvaiheessa on paneuduttu erityisesti siihen, että minkään alueen rahoitus ei ainakaan vähene. Valtion rahan lisäksi hyvinvointialueet saavat tuloja asiakasmaksuista.

Hyvinvointialueet päättävät itse omista asioistaan, eikä valtion tai kunnan sana ole enää painava. Valtio ei voi korvamerkitä antamaansa rahaa ensihoidolle, pelastustoimelle tai millekään muullekaan alalle eikä kunnalla ole enää sananvaltaa, jos sen alueelta päätetään lakkauttaa ambulanssi. Hyvinvointialueet päättävät itsehallintonsa nojalla siitä, miten se rahansa käyttää ja miten se toimintojaan kehittää.

Hyvinvointialueen asioista päättää valtuusto, joka valitaan aluevaaleissa. Niissä jokainen asukas voi äänestää omaa ehdokastaan. Toivottavasti mahdollisimman moni ensihoidon henkilö on ehdolla ja tulee valituksi valtuustoon. Siten ensihoidon ääni kuuluu myös Hyvinvointialueiden valtuustoissa.

Tsemppiä vaaleihin kaikille ehdokkaille!
Muista äänestää Hyvinvointialueen aluevaaleissa 23.1.2022!

 

Marko Partanen