Vuoden ensihoitaja 2016, kouvolalainen Juhani Seppälä, 62, on sosiaalisten asioiden asiantuntija ensihoidossa. Hänen kädenjälkensä näkyy ensihoitajille tehdyissä sosiaalisten hätätilanteiden ohjeissa. Ambulanssissa Seppälä on työskennellyt neljännesvuosisadan ajan, hätäkeskuksessa sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijana 11 vuotta ja loput ajasta ensihoidon opettajana. Seppälä menehtyi vaikean sairauden murtamana 29.8.2018.

Vuosituhannen vaihteessa uusi valtiollinen Hätäkeskuslaitos oli juuri aloittamassa toimintaansa. Juhani Seppälä oli valittu Kaakkois-Suomen hätäkeskuksen sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijaksi. Hän perehdytti uuteen laitokseen siirtyviä hätäkeskuspäivystäjiä Pelastusopistolla Kuopiossa.
Seppälä kertoo, että he ymmärsivät silloin, että sosiaaliset hätätilanteet kuuluvat yhtälailla auttajaviranomaisten tehtäväkenttään kuin perinteiset pelastus-, poliisi- ja ensihoitotehtävätkin. Siitä alkoi kehkeytyä termi sosiaaliset hätätilanteet.

Seppälä innostui asiasta, haki oppia siitä ja tuli pyydetyksi moniin työryhmiin. Tunnetuin sosiaalisiin hätätilanteisiin liittyvä menettelytapa on lastensuojeluilmoitus. Muutama vuosi sitten suunniteltiin vanhustensuojeluilmoitus ja nyt sosiaalisen tuen tarvetta arvioidaan ohjeistetusti kaiken ikäisille. Tapauksia on mahdollista tunnistaa jo hätäpuheluista mutta paikan päälle menevän viranomaisen on viimeistään tunnistettava tilanne ja puututtava siihen. Seppälän rooli toiminnan kehittymisessä on kiistaton. Hän on myös kirjoittanut ensihoidon oppikirjoihin asiaa koskevat luvut. Viimeisin kirjoista, Duodecimin Ensihoito-opaan päivitys, julakaistiin tänä vuonna.

Juhani Seppälän ura auttajana alkoi jo ennen 1960-1970 -lukujen vaihdetta. Ensin hän liittyi Kouvolan puolivakinaiseen palokuntaan. Sitten hän työskenteli kesiä kesämiehenä Kouvolan palolaitoksella. 18-vuotta täytettyään hän pääsi ensimmäistä kertaa Kouvolan palolaitoksen ambulanssiin. Myöhemmin palokunnan kesätöiden taas päätyttyä syksyllä Seppälä pääsi Olavi Pulliaisen ja Juhani Salakan ambulanssiyrityksiin. Sitten Salakka lopetti toimintansa ja Kouvolan terveyskeskus perusti sairaankuljettajan virkoja, yksi niistä täytettiin Juhani Seppälällä.

Myöhemmin Seppälä löysi aikuisopiskelun. Hän opiskeli ensin sairaanhoitajaksi ja sitten terveystieteiden maisteriksi.
Hätäkeskuksen sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijana hän työskenteli 11 vuotta. Ensihoidon opettajana hän on työskennellyt Pelastusopistolla ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.

Seppälä menehtyi vaikean sairauden murtamana 29.8.2018.

Seppälä on kuudes Vuoden ensihoitajaksi valittu henkilö. Aiemmin huomionosoituksen ovat saaneet: Heikki Sederholm (2011), Matti Purhonen (2012), Simo Saikko (2013), Simo Ekman (2014) ja Sanna Kauppinen (2015)

Vuoden ensihoitajan valitsevat: Ammattikorkeakoulujen ensihoidon opettajat, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ensihoidon alajaos, Suomen Ensihoitoalan Liitto, Tehy ja Systole.

TEKSTI MARKO PARTANEN
KUVA  HANNA RAIJAS