Ensihoidosta on puuttunut Suomessa hyvä ja pilkettä silmäkulmassa oleva stipendi ensihoitajaopiskelijoille. Tähän haluttiin muutosta ja stipendin toteutusta alettiin pohtia, jota varten rekrytoitiin mukaan erilaisia ihmisiä. ”Tavoitteemme on kannustaa näitä erityisen hyvin suoriutuneita opiskelijoita jatkamaan samaan malliin sekä kehittämään ensihoidon alaa tulevaisuudessakin”, pohtii stipendiä valmistellut, tuntemattomana pysyttelevä puuhastelija.

Vuonna 2022 perustetiin uusi PIIPAA-stipendi (Paramedic International Innovation Practice Acknowledgment Award). Stipendin tavoitteena on palkita valmistuvia ensihoitaja AMK-opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet innostusta ja halua kehittää ensihoitoa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti.

Stipendihaku järjestettiin joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana. Hakuun voi ehdottaa opiskelijan mukaan tämän opettaja, harjoittelun ohjaaja, opinnäytetyön ohjaaja, kollega tai opiskelijatoveri. Stipendihakemuksia vuodelle 2022 tuli reilu 20 kappaletta, jotka puolueeton puuhastelija käsitteli. Hakemuksen yhteydessä ehdokkaat anonymisoitiin valintaraatia varten ja ehdokkaista kerättiin lisätietoja niin ehdottajilta kuin ehdokkaiden ammattikorkeakouluilta. Lisäksi huomioitiin jos samaa ehdokasta oltiin ehdotettu useamman kerran. Anonymisoinnissa hakemuksesta piilotettiin ehdokkaan nimi, sukupuoli, kotipaikka sekä opiskelupaikka.

”XAMK-ammattikorkeakoulun opiskelijoista tuli eniten hakemuksia. Harmillisesti pääkaupungin oppilaitosten opiskelijoista ei tullut ollenkaan hakemuksia.”, kommentoi PIIPAA-stipendin puolueeton puuhastelija. Valintaraadin arviointiin lähti kaikkiaan 16 ehdokasta.

Valintaraati koostuu viidestä pitkän linjan akuuttihoidon ammattilaisesta ympäri Suomea eri osa-alueilta. Kovan kilpailun ja pitkän pohtimisen jälkeen valintaraati valitsi lopulta kolme ehdokasta jatkoon hakemusten perusteella.

Stipendin saajat palkittiin vuonna 2022 seuraavasti:

  • Diplomi
  • 350 euron rahapalkinto
  • FinnEM -konferenssilippu sekä
  • Systolen vuosikerran (tai jokin muu Suomen Ensihoidon Tiedotuksen tuotepalkinto)

Vuoden 2022 stipendin saajat valikoituivat Oulun ammattikorkeakoulusta, Turun ammattikorkeakoulusta sekä LAB-ammattikorkeakoulusta.

 

”Miksi?”-kysymykset ovat lemppareitani, Emilia Raappana sanoo.

 

Emilia Raappana (OAMK)

”Olen Emilia Raappana, kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Raahesta. Lentopalloura käytti minua pari vuotta Tampereella urheilulukiossa, mutta tuuli toi takaisin pohjoiseen. Nyt olen juuri valmistunut Ensihoitaja AMK Oulun ammattikorkeakoulusta.”

Emilia Raappanaa kuvailtiin hakemuksessa motivoituneeksi ja ahkeraksi. ”Hänen motivaationsa ja intonsa alaa kohtaan näkyy esimerkiksi siinä, että opiskelutehtäviään tehdessä hän ei tyydy pelkkään oikeaan vastaukseen, vaan haluaa myös tietää syyt oikean vastauksen takana”, kommentoi hakemuksen lähettäjä.

Raappana ei tyytynyt jäämään harjoitteluun lähiseudulle ja suorittikin harjoitteluja ympäri Suomea; Turussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Jyväskylässä. ”Raappanasta huokuu todellinen ja aito palo tätä alaa kohtaan ja että kaikesta näkee, että hänestä tulee varmasti, ei vain hyvä, vaan loistava ensihoitaja. Hänen taitonsa kohdata jokainen potilas yksilöllisesti ja lämminhenkisesti on jotain, mistä todella monen ensihoitajan tulisi ottaa oppia”, kehuu hakemuksen lähettäjä.

Halu olla loistava ensihoidon ammattilainen nostattaa Raappanan innon ja motivaation. ”Innostavat työyhteisöt, potilaskohtaamiset ja jatkuvasti kehittyvä ala pitävät mielen virkeänä ja motivaation kunnossa jatkossakin. Miksi-kysymykset ovat ehdottomia lemppareitani. Kun osaa vastata kysymykseen: ”Miksi potilas voi huonosti ja miksi hoidamme häntä näin”, ymmärtää laajemman kokonaisuuden. Vankka ja ajan tasalla oleva tietoperusta luo pitävän kivijalan ensihoitotehtäville ja potilaiden hoidon laadun tasokkaalle tasolle”, Raappana sanoo.

Opinnäytetyönsä hän teki yhdessä Eveliina Simoahon kanssa strukturoidun ensiapukoulutuksen Oulun yliopistollisen sairaalan aikuispsykiatrisen yksikön henkilökunnalle.

 

Mikä oli ensireaktiosi kun kuulit, että sinut on palkittu stipendillä?

”Ensireaktioni tallentui itseasiassa tutkintomme @oamk_ensihoitaja -Instagram-tilille, jonne ensihoidon opettajamme Petri Aspegren kuvasi reaktioni kertoessaan minun saaneen stipendin. Fiilikset ovat edelleen lähes samat kuin silloin, eli yllättynyt, otettu ja valtavan kiitollinen. Olin kyllä kuullut ja lukenut PIIPAA-stipendistä, mutta sen saaminen tuli täytenä yllätyksenä.”

 

 

 

Emma Hannula on kiinnostunut purkukeskustelujen kynnyksen madaltamisesta.

 

Emma Hannula (Turun AMK)

”Olen Emma, 24-vuotias Kokkolasta kotoisin oleva, tänä keväänä Turun ammattikorkeakoulusta valmistuva ensihoitaja.”

Emma Hannulaa kuvattiin aktiiviseksi ja hänen osaamistaan kuvailtiin erittäin laajana ja monipuolisena. Hannulan oli tarkoitus matkata vaihto-opiskelemaan Norjaan, mutta korona pilasi suunnitelmat. Hannula ei kuitenkaan tyytynyt pelkästään kotikunnan harjoitteluihin, vaan matkasi Turun lisäksi Espooseen, Kokkolaan, Kittilään sekä Kolariin suorittamaan harjoittelujaan. ”Yksinkertaisesti Hannula on todella ammattitaitoinen ensihoitaja, joka on vakuuttanut poikkeuksetta osaamisellaan. Hän antaa tekojen puhua puolestaan”, kommentoi hakemuksen lisätietojen lähettäjä.

”Viime kesänä keskustelin silloisen mentorini kanssa kuormittavista ensihoitotehtävistä ja jälkipurkumenetelmistä. Mentorini kannustamana ajatusta vietiin eteenpäin ohjaavalle opettajalle opinnäytetyön aiheeksi. Kävikin niin hyvä tuuri, että hän oli itse mukana alkavassa eDefusing-hankkeessa, johon pääsimme sitten mukaan.”, muistelee Hannula.

”Ehdokkaalle tarjoutui oman aktiivisuutensa ansiosta mahdollisuus päästä hankkeeseen mukaan ja hän on opinnäytetyötään varten itse oma-aloitteisesti hankkinut asiantuntijoita haastateltavaksi, mikä ei olisi ollut pakollista opinnäytetyön etenemisen kannalta”, kertoo hakemuksen laatija.

Hannula teki opinnäyteyönsä Fumi Caon kanssa osana eDefusing koulutusmalli –hanketta VSSHP:lle, Poliisiammattikorkeakoululle ja Turun ammattikorkeakoululle. Koulutusmallin tarkoitus oli kehittää uusi tapa käydä defusing-istuntoja eri viranomaisten kesken. eDefusing-koulutusmallissa voidaan purkukeskustelut käydä etäyhteyden avulla kaikkien tehtävään osallistuneiden toimijoiden kesken. Hankkeen tarkoituksena on parantaa poliisin sekä pelastus- ja terveydenhuoltohenkilöstön valmiuksia henkisesti kuormittavien tilanteiden purkamiseen. ”Hannula on opinnäytetyössään luonut hankkeeseen oppimistehtävän koskien henkisesti kuormittavien tilanteiden purkua, omaisten kohtaamista kriisin jälkeen sekä simulaatio-casen, jonka pohjalta purkukeskustelua opetellaan käymään”, kertoo hakemuksen lähettäjä.

Hannula on hakemuksen laatijan mukaan kiinnostunut purkukeskustelujen kynnyksen madaltamisesta ja kentälle tuomisesta alueilla, joissa sitä ei ole vielä käytössä. ”Hän on myös osoittanut kiinnostusta kouluttautua purkukeskustelujen vetäjäksi sekä kehittää defusingia esimerkiksi lisäämällä vertaispurkua ensihoidon kentällä työelämässä valmistumisen jälkeen”, kertoo hakemuksen lähettäjä.

”Aihe on minulle tärkeä, sillä henkisesti kuormittavat tilanteet ja niiden purku koskettaa jokaista alalla olevaa ensihoitajaa. Uskon, että meillä on vielä matkaa siihen, että erilaisista jälkipurkumenetelmistä saadaan maksimaalinen hyöty irti”, pohtii Hannula.

 

Mikä oli ensireaktiosi kun kuulit, että sinut on palkittu stipendillä?

Olin todella yllättynyt! En osannut odottaa stipendin saamista ollenkaan. Erityisen iloinen olen siitä, että stipendi sisältää pääsyn FinnEm-konferenssiin, koska en ole aiemmin sinne päässyt osallistumaan”, naurahtaa Hannula.

Katso tästä Hannulan opinnäytetyö! 

 

 

Sara Suppanen tykkää tehdä salapoliisin työtä keikoilla.

 

Sara Suppanen (LAB AMK)

”Mie oon Sara Suppanen Lappeenrannoilta eli siis Lappeenrannasta. Olen vasta 22v, mutta alan opintoja on takana jo 6 vuotta. Opiskelin lähihoitajan opinnot ja erikoistumisen ensihoitoon Saimaan ammattiopistossa Saikon Simon hellässä ja rautaisessa sammossa. Olen tänä vuonna LaKOSTE Ry:n (Lappeenrannan korkeakouluopiskelijat sosiaali- ja terveysalalta Ry) puheenjohtaja. Vapaa-aikana minua kiinnostaa retkeily, palomiehen leikkiminen VPK:ssa ja voimailu crossfitin merkeissä.”

Suppasta kuvaillaan hakemuksessa ahkeraksi ja nuoreksi aktiiviksi. Hänen opintonsa ovat edenneet nopeammin kuin suunniteltu ja arvosanat ovat pysyneet kiitettävinä. Hän on päässyt vaikuttamaan oman ammattikorkeakoulunsa ja kansainvälisten opiskelijoiden opiskelijaelämän kehittämiseen sekä sote-opiskelijoiden opintojen sisältöön. ”Suppanen on hartaasti kuullut opiskelijoiden ja sidosryhmien huolia ja murheita, vienyt niitä aktiivisesti koulun johdolle ja pyrkinyt työstämään yhteisiä ratkaisuja.”, kommentoi hakemuksen laatija.

”Yhdistystoimintaan hyppäsin kolme vuotta sitten juuri opiskelut aloittaneena. Parasta yhdistystoiminnassa on opiskelijoiden asioihin vaikuttaminen. Etenkin nyt ainealayhdistyksen puheenjohtajana olen päässyt kehittämään yhdistyksen toimintaa entistä laajakirjoisemmaksi. Yhteistyö meidän kampuksella kaikkien neljäntoista yhdistyksen ja kiltojen välillä toimii moitteettomasti. Hyvä esimerkki tästä yhteistyöstä on ollut KV-opiskelijoiden olojen parantaminen, tähän ollaan lähdetty koko kampuksen voimin.”, lisää Suppanen.

Kiitettävästi edenneiden opintojen ja yhdistystoiminnan ohessa Sara on työskennellyt ensihoidossa lähes täysipäiväisesti viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan, pääasiassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa. Suppanen mainitaan myös pidetyksi työpariksi kentällä. Hakemuksessa olikin tullut muutama kommentti työtovereilta ja harjoittelun ohjaajilta:

”Olet osoittanut jokaisessa potilaskontaktissa erityistä innostusta, aktiivisuutta ja osaamista. Vuorovaikutustaidot ja kädentaidot ovat erinomaisella tasolla. Myös (ensi)hoitotyöhön liittyvä teoriatieto on hallinnassa, jolloin oikeita johtopäätöksiä ja työdiagnooseja on helpompi tehdä. Olet erittäin aktiivisesti etsinyt tietoa ja kysellyt jos olet ollut jostain epävarma. Myöskin halu kehittää itseäsi ensihoitajana on sinulla korkea.”

”Kokonaisuutena ihan 6/5 harkka. Paljon kokemusta jo ennestään ensihoidosta, siten perustasolle todella hyvät lähtökohdat. Ensihoitajalle sopivia ominaisuuksia rutkasti, esimerkiksi hyvät sosiaaliset taidot, pitkä pinna, ratkaisukeskeisyys ja loputon kiinnostus uuden tiedon oppimiseen (hipoo lähellä solutasoa). Energinen ja ripeä toimimaan. ”

Mistä tämä energisyys ja innostus kumpuaa? ”Ensihoidossa innostaa se, että meidän potilasmateriaalimme on niin laajakirjoista, että aina on jotakin uutta opittavaa. Keikoilla pääsee tekemään salapoliisin työtä potilaan tilaa selvitellessä ja keikkojen jälkeen voi sitten syventyä tarkemmin eteen tulleisiin asioihin ja miettiä päänsä puhki, se on parasta”, vastaa Suppanen.

Mikä oli ensireaktiosi kun kuulit, että sinut on palkittu stipendillä?

”Innostus oli ensimmäinen tunne, kun sain kuulla, että pääsen osallistumaan ensivuoden FinnEM -tapahtumaan. Toisena tuli otettu ja ylpeä fiilis. Jotakin siis tullut tehtyä oikein tässä vuosien varrella. Supersuuri kunnia”, pohtii Suppanen.

Töitä, tutkimusta ja kehittämistä

Valmistumisjuhla on luvassa kaikille stipendin saajille tänä vuonna. Raappana valmistui huhtikuussa 2022, Hannula toukokuussa 2022 ja Suppanen suunnittelee valmistuvansa syksyllä 2022. Mitäs juhlimisen jälkeen valmistuville stipendin saajille on luvassa?

”Hoitotason ensihoitajan kesätyöt Keski-Suomen pelastuslaitoksella ja muutto Jyväskylään ovat seuraavana luvassa. Odotan kovasti jo tulevaa kesää, uutta kotikaupunkia ja uusia työkavereita. Tein koulun ohella töitä perustasolla Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ja nykyisin OYS ensihoidossa, joten nyt siirtyminen kahden vuoden perustason kokemuksen ja koulusta saamani opin turvin hoitotasolle tuntuu luontevalta siirtymältä.”, pohtii Raappana.

”Tutkimustyö ja oman alan kehittäminen kiinnostaa, joten ehdottomasti YAMK-opinnot suoritan sitten kun niiden aika on, mahdollisesti siitä vielä myös jatkan. Opiskelua tuskin lopetan koskaan kun maailman on täynnä mielenkiintoisia juttuja. Mutta nyt ei muuta kuin kovaa keikan ajoa.”, naurahtaa Suppanen.

”Seuraavaksi odottaa kesätyöt Keski-Pohjanmaalla Soiten ensihoitokeskuksessa. Defusing on mielenkiintoinen aihe, jonka ympäriltä löytyy paljon opittavaa ja kehitettävää ja toivonkin, että pääsen tulevaisuudessa työskentelemään sen parissa kenttätyön lisäksi. ”, kertoo Hannula.

 

Tunnustusta ja rohkaisua

Seuraavan stipendin haku aukeaa 1.12.2022 ja päättyy 31.1.2023. Mitä haluaisitte sanoa seuraaville stipendin saajille ja hakijoille?

”Jotta opiskelija voi päästä ehdolle, tulee opiskelukaverin, opettajien, harjoittelun ohjaajien tai vaikkapa työkavereiden ehdottaa opiskelijaa stipendin saajaksi. Henkilökohtaisesti oma ehdokkuuteni ja lopulta valinta stipendin saajaksi oli valtava tunnustus, joka osoitti itselleni, että olen tehnyt asioita oikein ja se on huomattu. Samalla tunnustus kasvatti myös motivaatiotani entisestään. Onnittelen siis jo etukäteen tulevia stipendiaatteja: Olette tehneet kovan työn ja saaneet arvoisenne tunnustuksen!” kertoo Raappana.

”Joskus hyvän opiskelijan ilmiantaminen kaipaa rohkaisua. Ei muuta kuin reippaasti vaan ilmiantamaan ehdokkaita, kun näin hieno stipendi on järjestetty.”, muistuttaa Hannula.

”Stipendin ja valmistumisen jälkeen alkaakin se oikea työ. Hanskoja ei kannata heittää tiskiin.
Olkaa ylpeitä siitä mitä ootte jo saavuttaneet ja tähdätkää jatkossakin korkeelle!”, tsemppaa Suppanen.

 

Teksti Dimitri Lisitsyn
Kuvat Emilia Raappanan kotialbumi, Ellen Hannula ja Tuomas Raittila