Ensihoitajalla on monia tärkeitä työkaluja, joita käyttää työtehtävillä, mutta yksi lienee yli muiden: oma keho. Ilman sen toimivuutta on mahdotonta selviytyä työtehtävistä ja sen tuomista haasteista. Ihanteellista olisi, että jo alalla opiskelevat kiinnittäisivät huomionsa fyysiseen toimintakykyynsä sekä kehonsa toimivuuteen, jotta laskeutuminen työelämään olisi mahdollisimman helppoa.

Ensihoitotyö on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa työtä. Työnkuva pitää sisällään runsaasti raskaiden taakkojen nostoja, siirtoja sekä kantamista ja työn luonteeseen kuuluu työtehtävien ennakoimattomuus ja hankalasti hallittava työympäristö. Työtehtävät vaativat niin lihasvoimaa, motoristista hallintaa kuin hyvää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Työn kuormittavuus kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän raskaita työvaiheita esiintyy. Keskimäärin nämä työvaiheet toistuvat neljästä seitsemään kertaa yhden työvuoron aikana. Tavallisesti yksi työvuoro kestää 12 tuntia ja työtä tehdään tyypillisesti myös öisin.

Vuoden 2021 lopussa valmistunut Työterveyslaitoksen koordinoima kansallinen FirstFit -hanke on tuonut ensihoitopalveluita tarjoaville tahoille työkalun, jolla voidaan arvioida yksittäisen ensihoitajan fyysistä toimintakykyä. Ennen tätä ei ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arvioimiseen tai edistämiseen ole ollut yhtenäistä käytäntöä. Hankkeen myötä syntyneessä FirstFit -testistössä mitataan liikkuvuutta ja kehonhallintaa, hapenottokykyä sekä lihaskuntoa. Lisäksi testattavilta mitataan BMI (kg/m²) sekä vyötärönympärys (cm).

 

FirstFit-menetelmällä voidaan arvioida ensihoitajan fyysistä toimintakykyä.

LAB-amk:ssa testataan ensihoitajaopiskelijoiden fyysisiä ominaisuuksia

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella toimiva Motiivi Hyvinvointipalvelut on tarjonnut ensihoitajaopiskelijoille mahdollisuuden osallistua fyysisen kunnon mittauksiin opintojensa aikana jo syksystä 2019 lähtien. Nyt FirstFit -hankkeessa julkaistun työkalun myötä on myös Motiivin testipatteristoa päivitetty vastaamaan tarkemmin FirstFit -testejä. Lihasvoiman, kehonhallinnan ja liikkuvuuden mittauksien lisäksi testikokonaisuuteen on sisällytetty räätälöity toiminnallisuutta ja hapenottokykyä arvioiva testi. Testissä ensihoitajaopiskelijan tulee kantaa ensihoitajalle ominaisia välineitä, defibrillaattoria sekä hoitolaukkua, portaissa vakioidun matkan. Testi ilmentää oleellisesti ensihoitajan työnkuvaan kuuluvaa ympäristöä sekä välineistöä.

Tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuutta osallistua fyysisen toimintakyvyn arviointiin jo opintojensa aikana opiskelijat hahmottavat fyysisen kuntotasonsa lisäksi myös ensihoitotyön fyysisiä edellytyksiä. Tämä on yksi osa opiskelijan ammatillista kasvua. Mitä aikaisemmin ensihoitajaopiskelija ymmärtää työnkuvaansa kuuluvia edellytyksiä, sitä helpompaa on työelämään asettautuminen tulevaisuudessa.

 

Kirjoittajat:
Sanna Elonen, kirjoittaja on LAB-ammattikorkeakoulun viimeisen vuoden fysioterapeuttiopiskelija, Helsingin kaupungin palomies-ensihoitaja sekä liikunnanohjaaja AMK.
Outi Pöyhönen, kirjoittaja on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, hän työskentelee fysioterapeuttikoulutuksessa.

 

Jutun lähteitä:
– FirstFit: Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran aikana
Työterveyslaitos. 2021. Tutkimushankkeet.

 

Tutkinto puhuu -palsta kerää oppilaitosten väen samalle palstalle

Tutkinto puhuu -palsta kerää asiaa ja tarinoita ensihoitoon liittyvistä tutkinnoista ja oppilaitoksista. Kuka tahansa mistä tahansa oppilaitoksesta voi kirjoittaa. Teksti voi sisältää tiukkaa asiaa tai kuulumisia mistä tahansa tutkintoon liittyvästä asiasta, aina opiskelijaelämästä opinnäytetutkimuksiin tai oppilaitoshenkilökunnan näkökulmasta yhteistyökumppanien näkökulmaan. Opiskelija, opettaja, koulun yhteistyökumppani tai kuka tahansa tutkintoon liittyvä voi tuottaa materiaalia palstalle, ota yhteys info (a) systole.fi.