Melko vähän meillä tunnettu riski köysien varassa työskentelevien keskuudessa on suspension trauma. Muualla maailmassa cavingiä, kiipeilyä ja köysien varassa työtä tekevät tuntevat ongelman huomattavasti paremmin. Ongelmaan on puututtu mm. ensihoidon koulutuksissa, ensiapukoulutuksissa ja jakamalla tietoa köysien kanssa työtä tekeville ja harrastaville henkilöille.

Yksinkertaisimmillaan ilmiö tunnetaan ortostaattisena synkopena, esimerkiksi varusmiehen seisoessa asennossa pitkään hän saattaa menettää äkisti tajuntansa.

Köyden varassa työskentelevän tai putoamissuojaimen varaan pudonneen henkilön valjaat estävät laskimopaluuta alaraajoista ja lantion alueelta aina kun henkilö on valjaiden varassa. Estynyt laskimopaluu aiheuttaa veren lammikoitumista puristustason alapuolelle. Saman kaltainen tilanne voi syntyä, kun henkilö on puristuksissa vaurioituneessa ajoneuvossa tai rakenteiden alla.

Henkilö menettää tajuntansa tilanteen kehittyessä ja saattaa vaurioittaa itseään putoamalla ja iskeytymällä rakenteisiin. Jos henkilö on kiinnittynyt kokovaljailla putoamissuojaimeen ja jää pystyasentoon, on tilanne vielä ongelmallisempi. Pelastamisella on kiire, jopa 15-20 minuutin roikkuminen saattaa johtaa kuolemaan. Uhrin pelastamisessa tulee olla tarkkana. Pitkään puristuksissa olleen uhrin auttamisesta on monta koulukuntaa ja alueelliset hoito-ohjeet vaihtelevat paljon.

Tämän hetkisen tietämyksen mukaan liian nopea valjaiden riisuminen ja avaaminen aiheuttaa voimakkaan verentungoksen keskeiseen verenkiertoon ja sydämeen, josta keho ei välttämättä selviä. Kuvaukseen liittyviä sydänpysähdyksiä on raportoitu maailmalta.

TEKSTI JA KUVA JANEK ANDERSSON