Vantaalainen lääkintäesimies Simo Ekman on valittu Vuoden ensihoitajaksi 2014. Ensihoitotyöhön hän on päätynyt monien vaiheiden kautta. Alalla työskennellessään Ekman on hyödyntänyt ansiokkaasti myös muun alan osaamistaan sekä mielenkiinnon kohteitaan. Lapsuudenhaave, lentäjänura, näyttelee edelleen vahvasti omaa osaansa Ekmanin nykytyössä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lääkintäesimiehenä.

Pelastuslaitoksen ensihoidossa Ekmanin vastuualueena on suuronnettomuusvalmius. Suorittaessaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa hän sai opinnäytetyönsä pohjaksi lentokoneenvalmistaja Boeingiltä materiaalin, jossa oli dokumentoituna 466 ilmaliikenneonnettomuutta 12 vuoden ajalta. Ekman kävi materiaalin läpi ja arvioi niiden pohjalta lento-onnettomuuden riskiä ja seurauksia Helsinki-Vantaan lentokentällä. Materiaalin tutkittuaan Ekman päätteli, että yleisen uskomuksen vastaisesti lento-onnettomuus ei olekaan yleensä tuhoisa, vaan pääsääntöisesti niistä selvitään vähäisin henkilövahingoin.

SURO-valmiuden ja -johtamisen kehittäjä

Vuonna 2006 Ekman kuului Duodecimin julkaiseman Suuronnettomuusoppaan toimituskuntaan ainoana ei-lääkärijäsenenä. Toimituskunta valmistelee parhaillaan oppaasta uutta painosta.
Ekman on ollut ensihoitotyön johtamiskoulutuksen pääsuunnittelijana Ammattikorkeakoulu Arcadassa sekä toiminut jokaisella kyseisillä kurssilla kouluttajana. Ensimmäinen kurssi järjestettiin 2007.
Ekman on perustanut OperaatioTaito -toiminimen, joka suunnittelee ja kehittää apuvälineitä ensihoidon operatiiviseen johtamiseen. Hänen suunnittelemansa ja valmistamansa resurssitaulut löytyykin jo monesta suomalaisesta ensihoidon johtoyksiköstä.

Viime vuonna Ekman teki pitkän päivätyön hankintaprojektissa, jossa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri hankki kaikkiaan 170 neliön laajuisen lämmitettävän lääkintätelttojen kokonaisuuden. Telttakokonaisuus on osa varautumista mahdollisten suuronnettomuuksien varalle, kuten lento-onnettomuus Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Ekman pohtii maamme suuronnettomuusvalmiutta kriittisesti.
– Emme voi vain odottaa, että jotain tapahtuu, vaan myös ensihoidon toimintamalleja on mietittävä, Ekman sanoo.
Hänen mukaansa toistaiseksi ei ole kovin paljon pohdittu, miten ensihoitoa johdetaan tilannepaikalla suuronnettomuuden tullen. Poliisi ja pelastustoimi ovat miettineet omia tehtäviään, ensihoidonkin pitäisi suunnitella enemmän.
– Erilaisia toimintamalleja on kyllä suunniteltu, mutta tunnetaanko niitä. Iso ongelma on naapurialueelta tuleva apu, joka ei useinkaan tunne välineitä ja käytäntöjä, Ekman sanoo.

Ekman lopetti aikanaan tietoliikennetekniikan insinööriopinnot kesken. Hän on kuitenkin hyödyntänyt senkin alan osaamistaan myös ensihoidossa. Ekman suunnitteli ja toteutti vuosituhannen alussa pelastuslaitoksen käyttöön tilastointijärjestelmän, minne taltioitiin kaikki ensihoitotehtävät ja niillä tapahtuneet toiminnot. Vastaavanlaisen tilastointijärjestelmän hän teki myös lääkärihelikopterien käyttöön. Sitä käytettiin Vantaalta ja Turusta operoineissa Medi-Heleissä sekä Joroisissa operoineessa lääkärihelikopteri Ilmarissa.
Myöhemmin, kun MerlotMedi-potilastietojärjestelmä tuli HUS Peijaksen alueelle, sai Ekman pelastuslaitoksen pääkäyttäjän tehtävän.

Jarrua nykymenoon

Ensihoidon nykymenoa Ekman haluaisi jarruttaa. Ensihoito on juuri siirtynyt kunnilta sairaanhoitopiirien järjestettäväksi. Pian tuleva sote-uudistus puolestaan lakkauttaa sairaanhoitopiirit ja järjestämisvastuu siirtyy todennäköisimmin ERVA-alueille. Ensihoidon osalta on tulossa uusi myllerrys. Kaikkien muutoksien keskellä, Ekman haluaisi antaa ensihoitajille työrauhan.
– Ensihoidon rahoituksesta kiistellään eri puolilla Suomea. Rahavaroja supistetaan ja ambulansseja vähennetään, se tarkoittaa ensihoitajakohtaisen työkuorman lisääntymistä sekä palvelun viiveiden lisääntymistä. Nämä on asioita mihin pitäisi kiinnittää huomiota kaikkien säästöjen keskellä, Ekman sanoo.

Vuoden ensihoitaja 2014 -tunnustus luovutettiin Ekmanille 4.4.2014 Helsingissä Suomen Ensihoitoalan liiton kevätopintopäivillä Hotelli Presidentissä.

Aiemmin Vuoden ensihoitajaksi on valittu: Heikki Sederholm (2011), Matti Purhonen (2012) ja Simo Saikko (2013).