Ensihoidossa koetaan seksuaalista häirintää. Liian monella on kokemuksia siitä. Yleensä häirintää ilmenee potilaiden taholta mutta sitä tapahtuu myös henkilöstön kesken. Asiaa tutkittiin Savoniassa tehdyssä yamk-opinnäytetyössä.

Kun ensihoitajilta ja ensihoidon opiskelijoilta kysyttiin seksuaalisesta häirinnästä, kolmannes vastaajista ilmoitti kokeneensa sitä työssä tai käytännön harjoittelujaksolla. Naisista seksuaalista häirintää oli kokenut noin puolet (53%), miehistä joka viides (18%).

Suurin osa seksuaalisesta häirinnästä tapahtui potilaiden tai asiakkaiden taholta. Yli puolet (57%) vastaajista ilmoitti työtovereiden tekemästä häirinnästä. Lähes aina (94%) seksuaalisesti häiritsevästi käyttäytynyt henkilö oli eri sukupuolta kuin häirinnän kohde.

 

Altistavia tekijöitä

Työyhteisössä koetulle seksuaaliselle häirinnälle vaikuttaa altistavan oma seksuaalisesti provosoiva käytös, työyhteisön asenne ja työyhteisön ronski huumori sekä naissukupuoli miesvaltaisessa työyhteisössä.

Seksuaaliseen häirintään löydettiin useita ehkäisykeinoja: työyhteisön kouluttaminen ja kehittäminen, asiaa koskeva avoin puhe ja työntekijöiden yksityisyyttä parantavat ratkaisut majoitustiloissa.

 

Tarvitaan lisää tietoa

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ensihoidossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ilmiönä on tutkittava lisää ja altistavat tekijät on selvitettävä, jotta ensihoitajien kokemaa seksuaalista häirintää voidaan vähentää.

Seksuaalinen häirintä on käsitteenä subjektiivinen; toinen pitää huumorina sitä, mikä toiselle voi aiheuttaa syvää mielipahaa. Viaton flirtti on sallittua, työkaveriin saa ihastua ja pyytää treffeillekin, mutta sitten kun se ei enää ole toisesta kivaa, on raja ylitetty. Toisten yksityisyyden kunnioittaminen ja huomioonottaminen ovat ensiarvoisessa asemassa seksuaalisen häirinnän torjumisessa.

Tutkimus tehtiin Savonia amk:ssa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitajilta ja Tampereen amk:n ensihoitajaopiskelijoilta kysyttiin kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä. Verkkokyselyyn saatiin 99 vastausta, mikä antaa vastausprosentiksi 24. Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää kaikkiin ensihoitajiin tai ensihoidon työyhteisöihin, mutta otoksen koon perusteella tulosten voidaan katsoa olevan suuntaa antavia kansallisestikin.

 

Teksti: Jukka Ylönen, ensihoitoesimies, Keski-Suomen pelastuslaitos

Lue Ensihoidon työyhteisössä esiintyvä seksuaalinen häirintä -opinnäytetyö tästä.