Kanta-Hämeen keskussairaalan neljällä erikoissairaanhoidon vuodeosastolla kokeiltu Pride & Joy -metodi lyhensi hoitojaksoja 10 prosenttia 14 viikon kuluessa. Järjestelmä otetaan käyttöön muillakin vuodeosastoilla.

Pride & Joy on brittiläisen Alex Knightin kehittämä lähestymistapa, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan toimijat ympäri maailman ovat kyenneet kehittämään palvelujensa saatavuutta, laatua, turvallisuutta ja tuottavuutta.

Knightin metodia on sovellettu yli 50 kohteessa useissa maissa, kuten Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Hollannissa. Metodia on kokeiltu niin yliopistosairaaloissa kuin keskikokoisissa ja pienemmissä aluesairaaloissa.

Pride & Joy -lähestymistapaa on pilotoitiin Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikössä syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen tutustui Pride & Joyhin joo edellisessä työssään, kun hän yritti ratkaista päivystyksen ruuhkautumista.

”Alex Knight on kyennyt helposti lähestyttävällä ja järkeen käyvällä tavalla tuomaan näkyväksi viiveisiin johtavia toimintatapoja ja osoittamaan, miten yhdessä toimimalla ja fokusoimalla ponnistelumme voimme tarttua oikeassa järjestyksessä haasteisiin ja saada yllättävänkin nopeasti näkyviä tuloksia. Pilotin tuloksena havaittiin, että kykenimme lyhentämään hoitojaksoja 10 prosenttia 14 viikon jaksolla. Odotamme vielä parempia tuloksia, kun Pride & Joy saadaan käyttöön nyt kaikilla vuodeosastoillamme ja perusterveydenhuollossa”, Leskinen sanoo.

 

Auttaa niin henkilökuntaa kuin potilaita

Knightin kehittämä lähestymistapa ja sen toimeenpanon tueksi laadittu ohjelmisto perustuu häiriöiden eliminoimiseen hoitoprosesseissa ja potilasvirtojen synkronoimiseen, mikä vähentää järjestelmän itse aiheuttamaa turhaa kuormitusta. Synkronointi tarkoittaa, että potilaita hoidetaan oikeassa järjestyksessä niin, että turhat odotukset hoitopolun eri vaiheissa vähenevät. Kanta-Hämeen keskussairaalan neljällä vuodeosastolla toteutetussa pilotissa ja sen data-analyysissa huomattiin nopeasti, että suurin vaikutus hoitojaksojen lyhentymiseen saavutetaan sillä, että perusterveydenhuollon kotiuttamiseen osallistuvilla henkilöillä on näkyvyys heille siirtyviin potilaisiin huomattavasti aiempaa aikaisemmin.

”Henkilökunnan ei pitäisi kohdata niin paljon häiriöitä ja turhia viivästyksiä työssään, mitä valitettavasti usein he työssään kokevat ja myös potilaiden hoitopolun tulee olla sujuvampi. Kun pystymme vapauttamaan lääkärien ja hoitajien aikaa enemmän heidän varsinaiseen työhönsä, myös hoidon laatu paranee ja kaikki hyötyvät”, Knight kiteyttää.

Pride & Joy

  • on asiakaslähtöinen ja kliinisesti johdettu järjestelmä.
  • keskiössä on potilasvirtojen keskinäinen synkronointi ja näihin liittyvän kompleksisuuden haltuunotto.
  • tunnistaa ne tehtävät tai vaiheet jotka aiheuttavat eniten turhia viiveitä suurimmalle määrälle potilaista kaikkien hoitopolkujen näkökulmasta.
  • löytää toiminnasta johtuvia viiveitä, jotka ovat vältettävissä.
  • ​​tuottaa tarvittavia tietoja ja analyyseja kehitystyön pohjaksi.
  • kustannukset Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ovat 100 000 euron investointimeno ja 8 600 euron kuukausierä.

 

Lähde: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tiedote