Kuinka todennäköistä on, että matkustajalentokoneelle sattuu onnettomuus Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja mitkä ovat onnettomuuden seuraukset ensihoidon näkökulmasta? Simo Ekman vastaa näihin kysymyksiin tekemässään riskianalyysissa.


”Halusin hälventää väärää ajattelua, jonka mukaan ilmaliikenneonnettomuus on aina tuhoisa. Tilastotkin kertovat tuhoisuutta vastaan, ja valtaosassa onnettomuuksista lähes kaikki selviävät hengissä, usein vielä ilman fyysisiä vammoja”, Simo Ekman sanoo.
Matkustajakoneen onnettomuus Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tilastojen mukaan todennäköinen, mutta riski on pieni, sen kertoo Ekmanin YAMK-lopputyönä valmistunut riskianalyysi. Se valmistui erilaisia tilastoja ja onnettomuuksista tehtyjä tutkimuksia käyttäen.
”Työni osalta haasteellisinta oli löytää laadukasta materiaalia analysoitavaksi. Suuret kansainväliset ilmailujärjestöt eivät vastanneet edes sähköposteineni, mutta sain käyttööni lentokonevalmistaja Boeingin keräämät tilastot 12 vuoden ajalta. Tosin sekään ei ollut täysin yksimielistä, sillä pääkonttori ilmoitti sähköpostilla kieltäytyvänsä luovuttamasta tietoja, mutta olin ehtinyt saada jo tiedot kaksi viikkoa aiemmin lentoturvallisuusosastolta.”
Ekman nostaa työstään esiin potilaiden vammat.
”Tuhoisassa onnettomuudessa ranka- ja alaraajavammoja on suurimmalla osalla potilaista. Se on haaste koko pelastusorganisaatiolle, kun itse evakuoituvien ihmisten määrä on pieni ja autettavien määrä suuri.”
Riskianalyysia on esitelty vasta vähän, mutta se on ehtinyt aiheuttaa kiinnostusta ulkomaisissa lentoyhtiöissä asti.
Ekman valmistui Hyvinkään Laurean Terveyden edistämisen koulutusohjelmasta, YAMK-tutkinto keskittyi kriisi- ja erityistilanteiden johtamiseen.

Ilmaliikenneonnettomuus Helsinki-Vantaan lentoasema, riskianalyysi ensihoitopalvelun näkökulmasta -päättötyö löytyy internetistä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201302122269

Mayday
Mayday on kansainvälinen hätäkutsu ilma- ja vesiliikenteessä. Mayday kutsu annetaan VHF-kanavalla 16 (156,800 MHz), joka on kansainvälinen hätä- ja turvallisuuskanava. Mayday tulee ranskankielisistä sanoista ”(venez) m’aider”, ”(tulkaa) auttamaan minua”. Myöhemmin ranskalainen versio muutettiin englanninkieliseksi Maydayksi. Aiemmin vain ranskalaisittain lausuttu medee oli ainoa oikea tapa viestiä hädästä.

TEKSTI MARKO PARTANEN