Kätilöksi valmistautumisensa jälkeen Anna Koskela on työskennellyt Helsingin Naistenklinikalla ja Jorvin sairaalan synnytysosastolla seitsemän vuoden ajan. Hän hakeutui töihin ensihoitoon, koska huomasi akuuttitilanteiden kiinnostavan. ”Huomasin nauttivani nopeatempoisista tilanteista, joissa osaaminen täytyy laittaa kokonaisvaltaisesti peliin”, Koskela sanoo.

Vaikka kätilön työkin on Koskelasta mukavaa, haastavaa, stressaavaa ja vastuullista, niin hän alkoi pohtia, että pystyisikö hän itse viemään tilanteita läpi. ”Ajatus ensihoitajuudesta lähti puhtaasta itsensä kehittämisen halusta ja uuden oppimisen innosta.”

”Siirtyessäni kätilötyöstä ensihoitoon päätin, että kuuntelen työvalinnoissani sydäntäni. Jos ensihoitajan työ ei olekaan sitä mitä toivon tai se ei tunnu omalta, niin siirryn takaisin kätilöpuolelle.” Koskela on viihtynyt ensihoidossa hyvin. ”Työ on ajoittain raskasta, mutta työyhteisö on mahtava.” Hän kokee olevansa onnekas kun voi tehdä valintoja kahden upean ammatin välillä.

Koskela kaipaa kätilökollegojaan ja niitä yön nauruhetkiä. Myös synnyttäjien kohtaamisia ja läsnäoloa syntymän hetkellä sekä käsillä tekemistä hän muistelee mielellään. ”Kätilöt käyttävät kädentaitoja paljon erilaisissa toimenpiteissä ja tutkimuksissa päivittäin. Ensihoidossa toimenpiteitä on loppujen lopuksi vähän.”

Ensihoidossa Koskela pitää tiimityöperiaatteesta. ”Työskentely toimivassa tiimissä, jossa on selkeät johtajat ja roolit, sopii minun luonteeseeni. Potilaskontaktit ovat ratkaisukeskeisiä ja nopeatempoisia sekä niitä on päivän mittaan laidasta laitaan.”

Naisten ja lasten hyvinvointi on pysynyt lähellä Koskelan sydäntä alan vaihdosta huolimatta. Siirtyessään ensihoitoon Koskela mietti, että onko hän ensihoitaja vai kätilö? ”On parempi olla määrittelemättä omaa ammatti-identiteettiään turhan mustavalkoisesti – voin mielestäni olla sujuvasti molempia. Joskus tuntuu, että kaksoistutkintoni on työkavereilleni vaikeampaa hahmottaa kuin minulle itselleni. Kätilön töitä tehdessäni olen usein ”se ensihoitaja” ja kentällä ”se kätilö”.

Työ motivoi Koskelaa pitämään omasta fysiikastaan huolta. Hän kokee myös, että säännöllinen vuorokausirytmi ehdoton plussa, joka auttaa perheen arjen pyörittämistä.

TEKSTI MARKO PARTANEN
KUVA TAPIO SOVIJÄRVI

Anna Koskela kirjoitti jutun kenttäsynnytyksestä, se julkaistiin Systolessa 5/2020.