Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on vuoden loppua kohti edelleen lisääntynyt, ja suojavarusteita on hankittu jatkuvasti lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on hyvällä tasolla, sanotaan  Huoltovarmuuskeskuksesta (HVK).

Vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle kymmenen hankintaesitystä. HVK on syksyn aikana siirtynyt suorahankinnoista pääosin hankintalain mukaisiin kilpailutuksiin, jotka toteutetaan yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa.

Suojavarusteita on tämän vuoden aikana hankittu yli miljardi kappaletta. Kotimainen tuotanto toimii, ja suojaimia pystytään hankkimaan kustannustehokkaasti. Arvion mukaan kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin miljoona kappaletta vuorokaudessa. Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan noin 8 000  ̶  10 000 kappaletta vuorokaudessa. Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan noin 60 000  ̶  80 000 kappaletta vuorokaudessa.

 

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Nykytiedon ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys ja saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Lisäksi kotimaiset valmistajat ovat aloittaneet toimitukset.
Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys ja saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Lisäksi kotimaiset valmistajat pääosin ovat aloittaneet toimituksensa.
Suojavaatteiden riittävyys ja saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaisten valmistajien ovat käynnissä myös uudelleen pestävien takkien osalta.
Suojakäsineiden riittävyys on hyvä, mutta niiden saatavuus on tällä hetkellä kohtalainen. Asia parantunee jo tammikuussa 2021.
Suojavisiiritilanne on hyvä niin kansainvälisten kuin kotimaistenkin valmistajien osalta.

 

Riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti

Riittävyysarviot muuttuvat epidemiatilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä, minkä takia tilannetta on tärkeä arvioida säännöllisesti. HVK ylläpitää STM:n ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta. Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tietoihin (kansallisen valmiuden kansallinen koordinaatioryhmä ns. Logistiikka 5 –työryhmä) ja HVK:n omien hankintojen ja varastotilanteen tietoihin.

LÄHDE HUOLTOVARMUUSKESKUS