Hätäkeskuslaitoksella on T-median Luottamus & Maine -tutkimuksen mukaan julkishallinnon kolmanneksi paras maine. Tutkimusta varten haastateltiin 8057 suomalaista. Vastaajat kertoivat, että tuotteet ja palvelut pönkittävät Hätäkeskuslaitoksen hyvää mainetta eniten. Vain pelastuslaitokset ja Ilmatieteen laitos kiilasivat tutkimuksessa Hätäkeskuslaitoksen edelle. Mittauksessa oli mukana 74 julkishallinnon organisaatiota.

Hätäkeskuksen kolmanneksi paras maine julkishallinnossa perustuu tuotteisiin ja palveluihin (4,23) sekä vastuullisuuteen (4,08). Kokonaisuudessaan Hätäkeskuslaitos keräsi arvosanan 3,84, kun kaikkien organisaatioiden keskiarvo oli 3,51. Mikään taho ei saavuttanut arvosanaa neljä, lähimmäksi pääsi pelastuslaitos (3,96), Ilmatieteen laitos keräsi 3,85 pistettä. Organisaatioita arvioitiin asteikolla 1-5.

Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio on erittäin tyytyväinen, että nimenomaan palvelu keräsi tutkimuksen osa-alueista laitoksen parhaan arvion (4,23). ”Jokainen meistä haluaa, että hädän hetkellä apu on mahdollisimman lähellä ja helposti saatavilla. Me Hätäkeskuslaitoksessa tarjoamme ympärivuorokautisesti hätäkeskuspalvelua numerosta 112, jonka tunnettavuus maassamme on jopa 97 %. Tällä hetkellä myös yli 1,8 miljoonalla suomalaisella on käytössä kehittämämme 112 Suomi -mobiilisovellus. On mahdollista, että tämän tunnetumpaa palvelua ei Suomessa ole”, Vainio sanoo.

 

Innovaatioissa parannettavaa

Innovaatioissa Hätäkeskuslaitokselle jäi parannettavaa. Vaikka se oli osa-alueista heikoin tuloksella 3,55, on kehityssuunta on kuitenkin oikea. Aiempiin vuosiin verrattuna se on parantunut jonkin verran. ”Kehittyvä ja uusiutuva toimintamme ei ole kansalaisille vielä täysin selvää. Palvelutarjontamme laajentuu koko ajan ja innovaatioista tulee entistä tärkeämpää maailman ja toimintaympäristön muuttuessa. Pyrimme jatkossa tuomaan uudistuvia palveluitamme ja esimerkiksi kansainvälistä yhteistyötä paremmin esille”, Vainio pohtii.

 

Erica saattoi  vaikuttaa

Hätäkeskuslaitos on ollut mainetutkimusvertailussa mukana vuodesta 2018 alkaen. Ensimmäisessä mittauksessa Hätäkeskuslaitoksen maine asettui sijalle yksi arvosanalla 3,84. Viime vuonna maine notkahti arvosanaan 3,65. Hätäkeskuslaitoksella oli takanaan Erica-tietojärjestelmän käyttöönotto, se oli iso ponnistus kaikilta turvallisuusviranomaisilta, ja vaikutti isosti moneen tahoon. Uusi järjestelmä vaikutti viranomaisten arkeen ja se herätti julkisuudessa kriittistä keskustelua. ”Uskomme sen vaikuttavan suoraan maineeseemme. Tänä vuonna tulokset viestivät siitä, että muutos on asettunut arkipäivän työksi”, Vainio sanoo.

 

Luottamus & Maine -tutkimus

1. Pelastuslaitos 3,96
2. Ilmatieteen laitos 3,85
3. Hätäkeskuslaitos 3,85
4. Onnettomuustutkintakeskus 3,81
5. Säteilyturvakeskus 3,79
6. Rajavartiolaitos 3,79
7. Tasavallan Presidentin kanslia 3,75
8. VTT 3,71
9. Turvallisuus ja kemikaalivirasto 3,63
10. Suomen riistakeskus 3,63

T-Media teki Luottamus&Maine-tutkimuksen lokakuussa 2020. Tavoitteena oli selvittää Suomen julkishallinnon organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimukseen vastasi 8 057 suomalaista, jotka olivat iältään 15-65-vuotiaita. Tutkimus oli valtakunnallinen poislukien Ahvenanmaa. Tutkimuksessa parhaat pisteet keränneen pelastuslaitoksen kohdalla vastaajaa pyydettiin arvioimaan oman alueensa pelastuslaitosta.

Tutkimuskierroksella tutkittiin 74 organisaatiota. Organisaation mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvosta: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet&palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

 

KUVA HÄTÄKESKUSLAITOS