Mediuutisten toimitus julkaisi Terveysalan 100 Vaikuttajaa -listansa. Sille on valittu henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet vuonna 2022 merkittävästi terveydenhuoltoon ja vienyt sitä eteenpäin. 100 vaikuttajan listalta löytyy myös ensihoidosta tuttuja henkilöitä.

Mediuutisten 100 vaikuttajan lista koostui 10 eri kategoriasta. Vuoden väitökset -kategoriaan valittiin Oulun ammattikorkeakoulussa ensihoitoa opettava Petri Roivainen. Hän osoitti väitöstutkimuksessaan, että puhelimessa tehty hoidon tarpeen arviointi (PTHA) toimii.

”Elämme aikaa, jossa ensihoitopalvelun ja päivystyksen tehtävämäärät nousevat koko ajan. Samalla yhteiskunta etsii keinoja säästää rahasta ja resursseista. Puhelimessa tehty hoidon tarpeen arviointi vähentää ensihoidon kiireettömiä tehtäviä jopa kolmanneksen, ja potilaat ovat pääosin tyytyväisiä uuteen palveluun. Ensihoidon kustannusten jatkuva kasvua saadaan tällä toiminnalla mahdollisesti hillittyä tai jopa pysäytettyä. Lisäksi ensihoidon resursseja voidaan ohjata paremmin hätätilapotilaiden hoitoon. Tutkimus oli ensimmäinen hätäkeskuksen ja terveydenhuollon integraatioita koskeva tutkimus, aiheesta ollut aiemmin tutkittua tietoa Suomessa”, Petri Roivainen sanoo.

Hoidon kehittäjät listalle valittiin FinnHEMS-lääkäri Jouni Nurmi, joka on ollut vastaavana tutkijana laatimassa raportin lääkärihelikopteritoiminnan vaikuttavuudesta sekä ollut johtamassa muitakin lääkärikopterista tehtyjä tutkimushankkeita.

”Itse tutkimus- ja selvityshankkeesta jäi päällimmäisenä mieleen se, miten isoja datamassaoja hyödyntämällä voidaan löytää yllättävänkin yksinkertaisia keinoja hoidon saatavuuden parantamiseksi ja kustannusvaikuttavuuden kehittämiseksi. Eli: toiminnoista, joita ei ole tarkasta analysoitu, voi löytyä todellakin ”matalalla roikkuvia hedelmiä”, Nurmi sanoo.

Dataa tutkiessa Nurmen mukaan konkretisoitui myös se, että kriittisesti sairastuneita ja vammautuneita potilaita on vähän. ”Suomessa kriittisiä potilaita ei yksinkertaisesti riitä siihen, että hoidon laadun kärsimättä hoidon saatavuus olisi kaikkialla optimaalinen. Jos HEMS- tai lääkäriyksiköitä lisätään yhdenvertaisen saatavuuden tavoittelemiseksi, suoritemäärät jäävät yksiköillä niin pieniksi, että se näkyy hoidon tuloksellisuudessa ja toisaalta kustannusvaikuttavuuden heikkenemisenä. Samankaltaista tasapainottelua käytetään myös edistyneissä ilmailumenetelmissä, kuten jäätävissä olosuhteissa tehtävissä mittarilennoissa. Tällöin kustannusvaikuttavuus hieman huononee, mutta toisaalta palvelun saatavuuden alueellinen ja ajallinen yhdenvertaisuus paranee. Ne ovat arvovalintoja, kumpaa halutaan painottaa”, Nurmi sanoo.

Atte Virolainen on vaikutusvaltaisten listalla kahteen kertaan eri kategorioissa, Kandien valinnoissa ja Keskustelunherättäjissä. Virolaisen työ sosiaalisen median Lääkäri-Attena on huomattu, sillä somen omalla päihdelääkärillä on yli 40 000 seuraajaa. Virolainen solmi hiljattain yhteistyösopimuksen A-klinikan kanssa, sen myötä somelääkärinä työskentelystä on tullut myös osa hänen työtään. Virolainen tekee aktiivisesti TikTokiin valistavia videoita päihteiden vaaroista ja kohdistaa videonsa nuorille. Videot on höystetty huumorilla. Virolaisen nimi on listattu terveysalan vaikuttajiin myös keskustelunherättäjät-kategoriassa. Perustelut ovat likimain samat. Virolainen on alunperin palomies-ensihoitaja, joka on ollut mukana myös Systolen toimitustyössä.

Top 10 -listan neloseksi nimettiin akuuttilääkäri ja FinnEm-yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Tuunainen. Hänen meriiteikseen laskettiin väsyneiden sote-ammattilaisten puolesta puhuminen kansainvälisissäkin foorumeissa sekä hänen aiheesta tekemänsä tutkimus. Tuunainen on myös perustanut FinnEM-yhdistyksen, joka tarjoaa keskusteluapua terveydenhuollon ihmisille.

Yhteistyön edistäjät -listalle valittiin lääkäri Johannes Kärkkäinen, joka on toiminut puuhamiehenä hoitoalan ammattilaisille järjestettävillä emergency medical campeilla Repovedellä ja Pyhällä. Koulutusleirit ovat keränneet yhteen terveydenhuollon, pelastuksen ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöä simuloimaan erilaisia hoitotilanteita.

100 valinnan lista on jaettu 10 kategoriaan: Top 10, Arjenparantajat, Hoidon kehittäjät, Uudistajat, Kandien valinnat, Keskustelunherättäjät, Yhteistyön edistäjät, Pitkäjänteiset, Yritysmaailma ja Vuoden väitökset. Listoille pääsi myös ensihoidon tekijöille tuttuja henkilöitä.

 

Kuva: kuvakaappaus Mediuutiset verkkosivuilta aihetta koskevasta uutisesta.