YAMK-opinnäytetyönä tehtiin ”Vastavalmistuneiden ensihoitajien kokema krooninen stressi” -kysely.
Kyselyyn ei voi enää vastata, vastausaika on loppunut. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

Hyvä vastavalmistunut ensihoitaja,

opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkintoa ja teen opinnäytetyönäni tutkimusta vastavalmistuneiden ensihoitajien kokemasta kroonisesta stressistä ja sen yhteydestä alalla pysymisen aikomuksiin. Tutkimustulokset julkaistaan opinnäytetyöraporttina sekä tieteellisenä artikkelina.

Tutkimukseni kohderyhmään kuuluvat kaikki alle kolme vuotta sitten, eli 16.11.2018 jälkeen, valmistuneet ensihoitajat (lähihoitaja, sairaanhoitaja AMK tai ensihoitaja AMK), jotka työskentelevät ensihoidossa.

Tutkimukseni aineisto kerättiin Webropol-kyselylomakkeella. Kyselyyn ei voi enää vastata, vastausaika on loppunut. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Ystävällisin terveisin,

Anniina Herttuainen

Ensihoidon YAMK-opiskelija, Xamk

canhe020@edu.xamk.fi

 

Tutkimuksen ohjaa: Ensihoidon yliopettaja Hilla Nordquist hilla.nordquist@xamk.fi

 

Juttua on muokattu 6.12.2021 kyselyn vastaamisajan loppumisen takia.