Laskimonsisäinen liuotushoito on ollut olennainen osa uhkaavan aivoinfarktin akuuttihoitoa jo yli 20 vuoden ajan. Liuotushoito ei kuitenkaan sovellu kaikille infarktipotilaille. Kookkaita aivovaltimoiden pullistumia eli aneurysmia on pidetty vasta-aiheena liuotushoidolle.

”Taustalla on pelko siitä, että liuotushoito voisi johtaa aneurysman puhkeamiseen aiheuttaen hengenvaarallisen lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV). Tutkimustieto asiasta on kuitenkin ollut tähän asti puutteellista”, kertoo neurokirurgian osastonylilääkäri, dosentti Miikka Korja.

Tuoreessa HUSin Neurokeskuksen neurologien ja neurokirurgien yhteistyönä tekemässä tutkimuksessa seulottiin lähes 4000:n vuosina 2005–2019 liuotushoidon saaneen potilaan joukosta ne, joilla todettiin myös aivovaltimoiden aneurysma. Tällaisia potilaita oli yhteensä 132, mikä on moninkertaisesti enemmän kuin aiemmissa tutkimuksissa. Potilailla oli yhteensä 155 aneurysmaa, sillä yhdellä potilaalla voi hyvin olla useampia aneurysmia. Tutkimuksessa selvitettiin, voiko liuotushoito aiheuttaa aiemmin vuotamattoman aneurysman puhkeamisen.

Yksikään tutkimuksen 141 pussimaisesta (sakkulaarinen) aneurysmasta ei puhjennut liuotushoidon seurauksena. Sen sijaan kolme neljästätoista (21 %) sukkulamaisesta (fusiforminen) aneurysmasta puhkesi aiheuttaen kuolemaan johtaneen SAV:n. Kaikkia kolmea potilasta hoidettiin vuodon tapahtuessa myös verta ohentavalla lääkityksellä, millä todennäköisesti oli liuotushoitoa suurempi vaikutus vuodoissa, koska vuodot syntyivät selvästi liuotushoidon vaikutusajan jälkeen.

”Tutkimuksemme vahvistaa entisestä käsitystä siitä, ettei suurikaan pussimainen aivovaltimoiden aneurysma ole este turvalliselle liuotushoidolle”, neurologian erikoislääkäri, tohtori Jyri Virta tiivistää.

Lähde: HUSn tiedote